Den digitala agendan

Esbo stads mål är att främja digitaliseringen av kommunala tjänster, användningen av ny teknik, digitaliseringen av tjänster och införandet av nya verksamhetssätt. Dessa mål genomför vi i programmet Den digitala agendan 3.0, som är en fortsättning på Den digitala agenda 1.0 och 2.0.

Behovet av digitalisering utgår alltid från verksamhetens behov. Genom digitaliseringen strävar vi efter bättre produktivitet och kostnadseffektivitet inom de kommunala tjänsterna och förvaltningen. Samtidigt vill vi hela tiden skapa smidigare och mångsidigare tjänster för våra olika klientgrupper.

Värdefull information genom försök

Den digitala agendan i Esbo är byggt på försök. De pågår från några månader till ett år.

I försöken testar vi produkter eller tjänster på idénivå och utvecklar dem tillsammans med företag, utbildningsanstalter och forskningsinstitut och våra klienter, i en anda av samutveckling.

Försöken ger oss värdefull information om huruvida den testade tjänsten har användare, om den skulle fungera som en del av Esbos tjänster och om den skulle gynna staden och dess klienter.

Framtidens lösningar för flera behov

Genom försöken med Den digitala agendan vill vi identifiera framtidens lösningar som fungerar på marknaden och som skulle svara på den växande stadens behov. Vi letar efter lösningar som kan utnyttjas i många olika tjänster och som passar olika klient- och användargrupper. 

De digitala försöken är också ett sätt att presentera nya digitala tjänster för våra klienter och anställda samt stärka försökskulturen i Esbo. Genom försöken har vår personal sett hur framtidens lösningar möjligen påverkar arbetsuppgifterna. Vi har även fått information för upphandlingsplanering.

Den digitala agendan 1.0 och 2.0 har främjat bland annat startupföretagens framgång både nationellt och internationellt. Responsen från företag har varit positiv: produkter och tjänster utvecklas tillsammans med staden och stadsborna.

En del av våra försök har varit vetenskapliga – därmed har vi försäkrat nyttan av våra försök även vetenskapligt.

Digiagenda 3.0

Ytterligare information