Delaktighet i innovationsarbetet

I Esbo stads vision ingår det att Esboborna verkligen kan delta och påverka. Vi främjar kommuninvånarnas delaktighet på lång sikt. Vi utnyttjar nya sätt och medel i stor utsträckning.

invånarna och våra andra klienter i vårt utvecklingsarbete.

Detta innebär att staden öppnar dörrar och inbjuder alla intressentgrupper för de kommunala tjänsterna från företag till föreningar, forskningsinstitut och kommunbor att delta i arbetet för att förädla de nuvarande tjänsterna och komma med innovationer som skapar nya tjänster. Samutvecklingens symbol i Esbo är den inbjudande ”Make with Espoo”.

Läs mer: Delta och påverka