Allmänt om vårt innovationsarbete

Esbo vill vara en föregångare i stadsutveckling. Huvudteman i vårt innovationsarbete är idén om Staden som service, hållbar utveckling, internationalism, partnerskap och delaktighet.

Genom innovationsarbete utvecklar vi lösningar på globala utmaningar, såsom urbanisering, digitalisering och klimatförändringen. Våra verktyg är information och data, ledning genom verkningsfullhet, samutveckling och digitalisering av tjänster.

Esbo stad utvecklar sina tjänster inte bara med egen utan också med extern finansiering. Den största finansiären är EU som bland annat finansierar återhämtningen efter coronaviruset, främjande av hållbar utveckling och utnyttjande av digitalisering, till exempel enligt 6Aika-strategin och i EU:s SPARCS-projekt.