6Aika-strategin

Esbo deltar sedan 2014 i 6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling i landets sex största städer. Syftet med strategin är att bygga upp ett samarbete mellan städer, partner och invånare inom teman som är centrala för städerna. Dessa omfattar bland annat klimatförändringen, cirkulär ekonomi, mobilitet, välfärd samt lärande och sysselsättning.

Strategin har genomförts i 60 projekt. De har förenats av idén om städer som försöks- och utvecklingsmiljöer. Städerna har en tydlig roll som möjliggörare, skapare av utvecklingsmiljöer och nätverksbildare. Företagen bidrar med idéer, produkter och tjänster och har möjlighet att vidareutveckla dem tillsammans med verkliga användare. Invånarna kan delta i utvecklingen av tjänster som berör dem själva.

I 6Aika-verksamheten har på nationell nivåtusentals företag och invånare samt hundratals stadsutvecklare deltagit. Högskolorna, läroanstalterna och forskningsinstituten har spelat en viktig roll när det gäller att koppla ihop lärande och forskning med den praktiska verksamheten.

6Aika-strategin avslutas sommaren 2022. 6Aika-strategin är en del av genomförandet av programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 inom strukturfondsprogrammet i Finland. Strategin och dess projekt finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), de sex största städerna i Finland, andra projektgenomförare och finska staten.

Esbo stad har deltagit i följande 6Aika-projekt

Finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden

 • Öppna innovationsplattformar
 • Öppen delaktighet och klientskap
 • Öppen data och gränssnitt
 • Klimatsmart trafik i trafikknutpunkter
 • Framtidens smarta lärmiljöer
 • Ekosystem för tillväxt
 • Energismarta städer
 • Klimatneutrala och resurssmarta företagsområden
 • Partnerskapsmodell för hållbara stadsdelar
 • Ända fram
 • Carbon Wise

Finansierats av Europeiska socialfonden

 • DuuniPolku
 • Digipore
 • Digipoint.

Ytterligare information

 • Päivi Sutinen, serviceutvecklingsdirektör, paivi.sutinen@esbo.fi 
 • Johanna Lyytikäinen, programchef, johanna.lyytikainen@esbo.fi
 • 6Aika.fi(extern länk)