Spelregler för diskussion i sociala medier

Vi vill att man i våra kanaler i sociala medier kan diskutera öppet, men med respekt för god sed, lagstiftning och var och ens privatliv. 

Administratörerna för stadens konton följer diskussionen och kommentarerna vardagar kl. 8–16.  Administratörerna kan påtala osakligt uppförande eller radera meddelanden som bryter mot dessa spelregler. Om en användare upprepade gånger bryter mot våra spelregler, kan hen nekas tillträde till kontot i fråga.

Inläggen får inte bryta mot offentlighetslagstiftningen eller stadens anvisningar om datasäkerhet. Skriv inte till exempel personuppgifter eller andra privata angelägenheter i meddelandena. Vi kan inte svara på till exempel förfrågningar om den personliga hälsan i sociala medier. 

Vi tillåter varken reklam, ideologiska eller politiska kampanjer eller avsiktligt spridande av missvisande information. Det är förbjudet att svartmåla personer, skälla ut andra debattörer, använda svordomar, uttrycka rasistiska åsikter och uppvigla till brott.  

Välkommen att delta i diskussionen!

Utöver kontona på stadsnivå har olika enheter och sektorer egna konton i sociala medier. Ge respons på stadens tjänster, verksamhet och beslut på vår responstjänst(extern länk).

Tillgänglighet på konton på stadsnivå i sociala medier

På ovannämnda konton på stadsnivå i sociala medier beaktas tillgängligheten inom ramen för de möjligheter som kanalerna erbjuder. I praktiken innebär detta till exempel att vi lägger till alternativa texter på bilder, gör undertexter till videor och skriver hashtaggar i tillgängligt format.

Videorna som publiceras på konton på stadsnivå i sociala medier saknar syntolkning. På kontona finns bilder och videor som har publicerats före 23.9.2020 och de är inte tillgängliga.

Regler för våra tävlingar på Facebook och Instagram 

Dessa regler gäller för tävlingar som ordnas på Facebooksidan Espoo Esbo och på Instagramkontot @espooesbo från 1.10.2019.

Tävlingen ordnas på Facebook eller på Instagram av Esbo stad. Tävlingen eller utlottningen i anslutning till den sponsras eller administreras inte av Facebook eller Instagram.

Anordnare och administratör

Esbo stad

Tävlingstid

Tidpunkten för tävlingen anges i tävlingsinlägget. Vinnaren/vinnarna lottas ut vid den tidpunkt som anges i inlägget.

Sätt att delta

Man kan delta i tävlingen genom att kommentera tävlingsinlägget. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren reglerna.

Villkor för deltagande

Alla som är minst 13 år gamla kan delta i tävlingen med sin egen profil antingen på Facebook eller på Instagram, beroende på var tävlingen ordnas. Var och en kan delta i tävlingen en gång.

Val av vinnare

Det antal vinnare som anges i tävlingsinlägget lottas ut inom utsatt tid bland dem som kommenterat inlägget. Vinnarna kontaktas med ett privat meddelande via den berörda kanalen i sociala medier. Om det inte är möjligt att skicka ett meddelande till vinnaren, har arrangören rätt att lotta ut en ny vinnare. Om vinnarna inte svarar inom sju dagar och bekräftar att de mottar priset, har arrangören rätt att lotta ut en ny vinnare.

Pris

Priset anges i tävlingsinlägget. Priset kan inte bytas ut mot pengar eller andra förnödenheter. Vinnaren betalar själv eventuella extra kostnader i samband med inlösen av priset (såsom kostnader för resor, mat och inkvartering).

Personuppgifter

I samband med tävlingen samlas inget personuppgiftsregister.