Möjliga exponeringar för coronavirus på allmän plats

På den här sidan samlar vi information om allmänna platser där människor kan ha exponerats för coronaviruset. Uppgifterna meddelas, om alla personer som varit på plats inte har kunnat nås. Uppgifterna finns på sidan i 14 dagar, under vilken tid vi ber dem som befinner sig på plats att vara vaksamma.

Uppdaterad 3.9.2021

Smittspårningen är just nu så överbelastad att vi inte får information om offentliga exponeringar.

Plats och tid

Tillägning 1.9.

 • China Dragon -restaurang, Gårdsbrinken 1, fredag 27.8. kl. 13-14

Tillägning 31.8.

 • Alberga simhall , Grindåkersgatan 15, söndag 22.8.2021 kl.  12-14

Om du var på dessa platser vid nämnda tidpunkter, gör så här: 

Du ska noggrant följa upp om du får symtom som passar in på covid-19 i 14 dagar efter den möjliga exponeringen. Du behöver inte anmäla dig, men om du utvecklar lindriga symptom på coronavirussjukdom, boka tid för kononavirusprov.

Symtom på coronavirussjukdom kan vara feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt-/smaksinnet eller diarré eller magont, utan annan uppenbar orsak.

Om du får ens ett av de här symtomen

 • Boka tid för coronavirusprov på adressen koronabotti.hus.fi/sv/(extern länk). En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.
 • Du kan också göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi(extern länk). Då får du anvisningar som lämpar sig för dina symtom och vid behov kan du boka en provtagningstid.
 • Om du vill uträtta ärenden per telefon, ring Esbos coronarådgivning, tfn 09 816 34600 (mån-fre kl. 7–18 och lör-sön kl. 9–15).
 • Under andra tider ring Jourhjälpen, tfn 116 117.
 • Sms-tjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945. 

Gör så här

 • Gå inte till allmänna platser där du kan smitta ner andra.
 • Bjud inte gäster hem.
 • När man är sjuk är det viktigt att vila och att dricka tillräckligt. Feber och värk kan lindras med receptfria läkemedel från apoteket. 
 • När du hostar eller nyser:
  • Täck över munnen och näsan tätt med en engångsnäsduk.
  • Om du inte har en näsduk, hosta eller nys tätt mot ärmens övre del, inte i händerna.
  • Lägg näsduken i en plastpåse som du tillsluter genast efter användningen och släng den i ett sopkärl.
  • Tvätta händerna med vatten och tvål eller använd handsprit (två tryckningar i vardera handflatan, i torra händer).

Mer information: www.esbo.fi/coronaviruset