Frågor och svar om exponering i skolan och i daghem