Karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken

Enheten för smittsamma sjukdomar kartlägger inte för stunden exponeringar som skett inom undervisningen och förordnar inte karantäner på basis av exponeringar i klassrum.

21.1.2022 9.44.

På grund av den allt svårare epidemisituationen finns det inte en tillräcklig tillgång på hälsovårdens coronavirustest. På grund av detta kartlägger enheten för smittsamma sjukdomar inte för stunden exponeringar som skett inom undervisningen och förordnar inte karantäner på basis av exponeringar i klassrum. Därför är det speciellt viktigt att också barn eller unga med lindriga symptom stannar hemma tills det är säkert att hen inte har coronavirussmitta.  

Vi önskar att vårdnadshavarna meddelar skolan om deras barn eller unga har coronavirussmitta.

Också vårdnadshavarna till de övriga barnen i skolan eller daghemmet och personalen informeras om exponering i skolan eller daghemmet. Exakt tidpunkt och plats för exponeringen meddelas inte, eftersom man vill skydda barns och vuxnas integritet. 

Anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen

 

Ytterligare upplysningar