Gratis ansiktsskydd för mindre bemedlade

De avgiftsfria ansiktsskydden är avsedda för mindre bemedlade Esbobor som inte själva har råd att köpa ansiktsskydd.

Vi vill vänligen påminna alla om följande

 • De avgiftsfria ansiktsskydden är avsedda för mindre bemedlade Esbobor som inte själva har råd att köpa ansiktsskydd. Alla andra Esbobor ska själva skaffa sina ansiktsskydd.
 • Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendation är ansiktsskydden avsedda för följande situationer:
  • när du använder kollektivtrafik
  • när du ska testa dig för coronaviruset och är på väg till provtagning
  • när du återkommer från en resa till ett riskområde
  • när du inte kan undvika nära kontakter.
 • Ansiktsskydden är avsedda för personer över 15 år.
 • Ansiktsskydden är endast för eget bruk.
 • En sats ska räcka för fyra veckor.

En person kan få 50 engångsskydd i tyg per gång. På grund av den stora efterfrågan kan ansiktsskydden tillfälligt ta slut på utdelningsställena.

Utdelning

Esbo centrum

Esboviken

Alberga

Mattby

Hagalund

Norra Esbo 

Beställning av ansiktsskydd av Esbo stad

Närståendevårdare som vårdar personer under 65 år och personer med funktionsnedsättning kan beställa ansiktsskydd hos funktionshinderservicen. Om en person med funktionsnedsättning inte får ansiktsmasker via andra kanaler, kan staden skicka en förpackning med 25 ansiktsmasker för engångsbruk eller ett visir per post.

Närståendevårdare som vårdar personer över 65 år kan beställa kan beställa ansiktsskydd hos seniorrådgivningen Nestor.

Var omsorgsfull när du använder ansiktsskydd

Det är viktigt att du använder ansiktsskydd på rätt sätt. Du hittar anvisningar på THL:s webbplats:

Coronaviruset och Esbo stads tjänster: esbo.fi/coronaviruset(extern länk) 

Regeringen gav 13.8.2020 ett principbeslut om att kommunerna ska ordna gratis utdelning av ansiktsskydd för de invånare som är mest utsatta.