Coronavirusläget i Esbo

Vi publicerar en översikt över coronavirusläget i Esbo en gång i veckan på onsdagar. Siffrorna avser perioden från förra veckans onsdag till tisdag före publiceringen. Siffrorna är kumulativa, vilket betyder att antalet även omfattar dem som redan tillfrisknat.

Uppdaterat 7.1.2022

Läget 5.1.2022

 • Antalet coronavaccineringar som hittills getts i Esbo är 499 351 doser. (Situation 5.1. morgon) 
 • Vaccinationstäckningen i Esbo (över 12 år): ​ 
  • första dosen 88,1 procent 
  • andra dosen 84,2 procent
 • Se hur vaccinationerna framskrider enligt åldersgrupp på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.(extern länk)
 • Totalt har 24 726 Esbobor bekräftas med coronasmitta. 
  • Under den senaste veckan har +3 228 smittfall bekräftats. Under de två senaste veckorna har +5 088 smittfall bekräftats. 
 • Totalt har 93 Esbobor dött av sjukdomen Covid-19 inom stadens egna tjänster och köptjänster.
 • Incidenstalet i Esbo, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare, är 1902,8 (14 dagar). 
 • Åldersfördelningen bland bekräftade smittfall under de senaste fyra veckorna

  • personer under 18 år 23 %
  • 18–34-åringar 30 % 
  • 35–54-åringar 35 % 
  • personer över 55 år 12 % 
 • Förra veckan utfördes 10 110  coronatest. Av dessa var 33,64 procent positiva.