Coronavirusläget i Esbo

Vi har slutat föra in statistik på den här sidan 11.3 och övergått till att följa statistiken över coronavirusläget via Institutet för hälsa och välfärd samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS