Coronavirusläget i Esbo

Vi publicerar en översikt över coronavirusläget i Esbo en gång i veckan på onsdagar. Siffrorna avser perioden från förra veckans onsdag till tisdag före publiceringen. Siffrorna är kumulativa, vilket betyder att antalet även omfattar dem som redan tillfrisknat.

Uppdaterat 22.9.2021

Läget 22.9.2021 

 • Totalt har 13 318 Esbobor bekräftas med coronasmitta. 
 • Sedan 1.7.2020 har 12 418 smittfall bekräftats. Under den senaste veckan har 187 smittfall bekräftats. Under de två senaste veckorna har 426 smittfall bekräftats. 
 • Totalt har 68 Esbobor dött av sjukdomen Covid-19 inom stadens egna tjänster och köptjänster. Av dessa har 27 dött i år 2021. 
 • Incidenstalet i Esbo, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare, är 147,0 (14 dagar). 
 • Smittkällor de två senaste veckorna:  
  • okänd 51,8 %  
  • familjemedlem eller någon annan person som bor i samma bostad 29,8 % 
  • daghem 4,0 %
  • grundskolor 3,3 %
  • närmaste krets (bor inte i samma bostad) 3,1 %
  • patient eller kund vid social- och hälsovårdsenhet 2,0 %
  • arbetsplats 1,6 %
  • arbetsplats i social- och hälsovården 1,3 %
  • utandsresa 1,1 %  
  • privat tillställning 1,1 %
  • fritidsaktivitet 0,7 %
  • sekundärutbildning 0,3 %
  • inrikes resa 0,3 %
 • Åldersfördelningen bland bekräftade smittfall under de senaste fyra veckorna 
  • personer under 18 år 39 % 
  • 18–34-åringar 27 % 
  • 35–54-åringar 28 % 
  • personer över 55 år 6 % 
 • Förra veckan utfördes 7 486 coronatest. Av dessa var 2,64 procent positiva.
 • Antalet coronavaccineringar som hittills getts i Esbo är 384 692 doser. (Situation tis morgon 22.9.) 
 • Vaccinationstäckningen i Esbo (över 12 år): ​ 
  • första dosen 84,3 procent 
  • andra dosen 68,0 procent
 • Se hur vaccinationerna framskrider enligt åldersgrupp på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.(extern länk)

Antalet av coronavirusinfektioner i Esbo enligt område

Karta: sjukdomsfall under de två senaste veckorna. Datan har uppdaterats utifrån situationen 22.9.2021.