Beredskapsgruppens rapporter om coronasituationen

Stadens beredskapsgrupp är en grupp som inrättats för strategisk ledning och upprätthållande av en lägesbild på stadsnivå. Gruppen leds av stadsdirektören och sammanträder varje vecka. 

Ledningen av staden i störningssituationer, såsom under den pågående coronavirusepidemin, baserar sig på en normal förvaltningsstruktur och normala beslutsarrangemang. Esbo stads beredskap och kontinuitetshantering genomförs i enlighet med stadens beredskapsanvisning.

Stadens beredskapsgrupp är en grupp som inrättats för strategisk ledning och upprätthållande av en lägesbild på stadsnivå. Gruppen leds av stadsdirektören. Den sammanträder varje vecka. Den operativa verksamheten bedrivs inom stadens linjeorganisation inom sektorerna, koncernförvaltningen och alla koncernsammanslutningar.

Beredskapsgruppen samarbetar med HNS och Institutet för hälsa och välfärd samt med andra städers och olika myndigheters beredskapsorganisationer.

Stadsstyrelsen fungerar som det kommunala organ som enligt lagen om smittsamma sjukdomar ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Beslut om eventuella karantäner fattas av smittskyddsläkaren.

Beredskapsgruppens lägesbildsrapporter

Beredskapsgruppen publicerar sin lägesbildsrapport på finska tre gånger i veckan. Du hittar dem i den finska versionen(extern länk) av denna sida.

Coronaläget i Esbo 22.9.2021

Vi publicerar information om coronavirusläget i Esbo en gång per vecka på onsdagar. Siffrorna beskriver situationen från onsdag föregående vecka till tisdag före publiceringen. Siffrorna är kumulativa, vilket innebär att också de Esbobor som redan tillfrisknat ingår i antalet smittade.

Esbo stads operativa förmåga är god, med undantag av fördröjningar i spårningen

  • De som ringt coronalinjen blir uppringda under samma eller följande dag.
  • De flesta provtagningsställen kan ge tider för samma eller följande dag.
  • Kunden får testsvaret efter 11 timmar i snitt.
  • Smittspårningen når alla som testat positivt för coronaviruset med ett första samtal eller ett första meddelande inom två dygn. Fördröjningen av det egentliga spårningssamtalet är dock 1–18 dygn.

Nästan 385 000 vaccindoser har getts i Esbo

Annat aktuellt

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona drog upp riktlinjer för slopande av begränsningar från och med 1.10. Läs mera: Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona beslöt om att avveckla begränsningarna från och med 1.10

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att en tredje dos coronavaccin ges till personer som fått de två första doserna inom 3–4 veckor och till personer med allvarlig immunbrist. Läs mera: Den tredje dosen coronavaccin ges till dem som fick de två första doserna med kort intervall och dem som har allvarlig immunbrist

Esbo har beslutat att tidigarelägga andra dosen coronavaccin till elever i åldern 12–15 år för att snabbare förbättra hälsosäkerheten i skolorna och samtidigt stärka elevernas möjligheter att delta i närundervisning. Läs mera: Esbo tidigarelägger tidtabellen för 12–15-åringarnas coronavaccinering med den andra dosen i skolorna

I fortsättningen är coronavirustestet i första hand avsett för personer som exponerats för coronaviruset, personer som inte vaccinerats mot coronaviruset och personer som har allvarlig immunbrist. Läs mera: Coronavirustestning ska i fortsättningen främst riktas till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer samt personer som är utsatta för allvarlig coronavirussmitta