Beredskapsgruppens rapporter om coronasituationen

Stadens beredskapsgrupp är en grupp som inrättats för strategisk ledning och upprätthållande av en lägesbild på stadsnivå. Gruppen leds av stadsdirektören. Gruppen sammanträdde varje vecka fram till slutet av oktober 2021. De regelbundna sammanträdena och rapporteringen avslutades i början av november 2021, men återupptogs 24.11.2021.

Ledningen av staden i störningssituationer, såsom under den pågående coronavirusepidemin, baserar sig på en normal förvaltningsstruktur och normala beslutsarrangemang. Esbo stads beredskap och kontinuitetshantering genomförs i enlighet med stadens beredskapsanvisning.

Stadens beredskapsgrupp är en grupp som inrättats för strategisk ledning och upprätthållande av en lägesbild på stadsnivå. Gruppen leds av stadsdirektören.

Den operativa verksamheten bedrivs inom stadens linjeorganisation inom sektorerna, koncernförvaltningen och alla koncernsammanslutningar.

Beredskapsgruppen samarbetar med HNS och Institutet för hälsa och välfärd samt med andra städers och olika myndigheters beredskapsorganisationer.

Stadsstyrelsen fungerar som det kommunala organ som enligt lagen om smittsamma sjukdomar ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Beslut om eventuella karantäner fattas av smittskyddsläkaren.

Beredskapsgruppens lägesbildsrapporter

Beredskapsgruppen publicerade sin lägesbildsrapport på finska varje vecka till slutet av oktober 2021. Du hittar dem i den finska versionen av denna sida.

Coronaläget i Esbo 12.1.2022

Vi publicerar information om coronavirusläget i Esbo en gång per vecka på onsdagar. Siffrorna beskriver situationen från onsdag föregående vecka till tisdag före publiceringen. Siffrorna är kumulativa, vilket innebär att också de Esbobor som redan tillfrisknat ingår i antalet smittade.

Välfärds- och hälsosektorn i Esbo har en dålig operativ förmåga

Esbo stads operativa förmåga är god, med undantag av välfärds- och hälsosektorn. Personalbristen på grund av sjukfrånvaro och karantäner samt det ökande behovet av sjukhusvård försämrar i betydande grad välfärds- och hälsosektorns operativa förmåga.

De som ringt coronarådgivningen blir uppringda i snitt inom 4–5 dygn (fördröjning cirka 100 timmar).

De som ringt tidsbokningsnumret för vaccineringar blir uppringda i snitt inom drygt ett dygn (fördröjning över 30 timmar).

Vi rapporterar inte längre om fördröjningar inom testning och spårning. Orsaken är att vi rekommenderar laboratorietestning endast för personer som hör till riskgrupper, för ovaccinerade vuxna och för anställda inom social- och hälsovården. Även inom spårningen koncentrerar vi oss nu endast på dessa grupper. Siffrorna skulle alltså inte beskriva den verkliga situationen.

Över 518 000 vaccindoser har getts i Esbo

I Esbo har man gett sammanlagt 518 868 doser vaccin mot coronaviruset, av vilka 74 767 är tredje doser. Du kan följa vaccinationstäckningen i Esbo enligt åldersgrupp på Institutet för hälsa och välfärds webbplats(extern länk).

Bokningssituationen för vaccineringar ändras snabbt just nu. Aktuell information finns på sidan esbo.fi/coronavaccinering.

Annat aktuellt