Beredskapsgruppens rapporter om coronasituationen

Stadens beredskapsgrupp är en grupp som inrättats för strategisk ledning och upprätthållande av en lägesbild på stadsnivå. Gruppen leds av stadsdirektören. Gruppen sammanträdde varje vecka fram till slutet av oktober 2021. De regelbundna sammanträdena och rapporteringen avslutades i början av november 2021, men återupptogs 24.11.2021. Regelbundna sammanträdena och rapportering avslutades igen den 2 mars 2022.

Ledningen av staden i störningssituationer, såsom under den pågående coronavirusepidemin, baserar sig på en normal förvaltningsstruktur och normala beslutsarrangemang. Esbo stads beredskap och kontinuitetshantering genomförs i enlighet med stadens beredskapsanvisning.

Stadens beredskapsgrupp är en grupp som inrättats för strategisk ledning och upprätthållande av en lägesbild på stadsnivå. Gruppen leds av stadsdirektören.

Den operativa verksamheten bedrivs inom stadens linjeorganisation inom sektorerna, koncernförvaltningen och alla koncernsammanslutningar.

Beredskapsgruppen samarbetar med HNS och Institutet för hälsa och välfärd samt med andra städers och olika myndigheters beredskapsorganisationer.

Stadsstyrelsen fungerar som det kommunala organ som enligt lagen om smittsamma sjukdomar ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Beslut om eventuella karantäner fattas av smittskyddsläkaren.

Beredskapsgruppens lägesbildsrapporter

Beredskapsgruppen publicerade sin lägesbildsrapport på finska varje vecka till slutet av oktober 2021. Du hittar dem i den finska versionen av denna sida.

Coronaläget i Esbo 2.3.2022

Vi publicerar information om coronavirusläget i Esbo en gång per vecka på onsdagar. Siffrorna beskriver situationen från onsdag föregående vecka till tisdag före publiceringen. Siffrorna är kumulativa, vilket innebär att också de Esbobor som redan tillfrisknat ingår i antalet smittade.

Esbo stads operativa förmåga är god

Esbo stads operativa förmåga är på en god nivå på alla sektorer.

De som ringt coronarådgivningen blir uppringda under samma eller följande dag.

De som ringt tidsbokningsnumret för vaccineringar blir uppringda inom mindre än en timme.

Nästan 598 000 vaccindoser har getts i Esbo

I Esbo har man gett sammanlagt 597 608 doser vaccin mot coronaviruset, av vilka 141 852 är tredje doser. Du kan följa vaccinationstäckningen i Esbo enligt åldersgrupp på Institutet för hälsa och välfärds webbplats(extern länk).

Det finns gott om tider för coronavaccination. Vi vaccinerar också utan tidsbokning. Aktuell information finns på sidan esbo.fi/coronavaccinering.

Annat aktuellt