Anvisningar för personer med coronavirussmitta och personer som exponerats för coronaviruset

På den här sidan får du information om vad du ska göra om du blir smittad av coronaviruset eller om du får veta att du eventuellt exponerats för coronaviruset.

Om du är allmänt frisk och har lindriga luftvägssymtom och i stort sett mår bra, behöver du i allmänhet inte kontakta hälsovården eller söka dig till hälsovårdens coronavirustest. Vi rekommenderar att du gör ett hemtest.

Också om ditt hemtest är negativt är det viktigt att du undviker kontakter i minst fem dygn om du har symtom. Om symtomen pågår längre än tre dygn rekommenderar vi att du undviker kontakter tills du varit symtomfri i minst två dygn.

Om ditt hemtest är positivt behöver resultatet vanligtvis inte bekräftas med ett test som görs av hälsovården.

  Anvisningar för personer med coronavirussmitta

  Följ de här anvisningarna om du får ett positivt testresultat från ett hemtest eller från ett officiellt coronavirustest inom hälso- och sjukvården.

  Läs anvisningarna för vård hemma

  Du hittar anvisningar för hur du behandlar coronavirussjukdomen hemma på Institutet för hälsa och välfärds webbplats(extern länk).

  Om du inte mår bra, kontakta vid behov hälso- och sjukvården för en bedömning av vårdbehovet

  Om du har besvärliga symtom och önskar att hälso- och sjukvården ska göra en bedömning, ring din hälsostation. 

  • Hälsostationernas nummer för tidsbokning och rådgivning 09 816 34500 mån-fre kl. 7-16. Välj numret 4 "ärende som gäller coronaviruset". Sms-tjänst för hörselskadade på numret 040 639 3945.
  • Biskopsportens hälsostation: 09 816 220 10 mån– fre kl. 7–16.  Sms-tjänst för hörselskadade på numret 040 570 2889.
  • Hälsostationer med servicesedel: Terveyskeskus Mehiläinen Espoontori: 09 855 4303 mån–fre kl. 8–16.
  • Hälsostationer med servicesedel: Terveystalo Esbotorget: 045 7884 0966 mån, ons–fre kl. 8–16 och tis kl. 8–18

  Under andra tider kan du ring Jourhjälpen på tfn 116 117. Vid livshotande situationer, ring 112.

  Om du har risk för blodproppar, ring hälsostationen

  Coronavirussjukdomen omfattar en något förhöjd risk för trombos (blodproppar). En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden, som du kan få på hälsostationen.

  Om du har lindriga symtom och inte har feber finns det vanligtvis inget behov av antikoagulationsmedicinering.

  Om du har feber (över 37,5°C), hosta eller andnöd, om du är gravid, du har 6 veckor från förlossningen eller är tvungen att vara konstant sängliggande på grund av sjukdom, läs den bifogade listan över riskfaktorer.  Om du har någon av riskfaktorerna som nämns i HUS listan(extern länk), ring din hälsostation.

  Isolera dig från andra människor

  Stanna hemma och bjud inte hem gäster. Du får till exempel inte

  • gå till arbetsplatsen
  • gå till skolan eller studieplatsen
  • besöka restauranger, butiker, köpcenter, kyrkor, moskéer eller andra offentliga lokaler
  • besöka simhallen eller andra liknande lokaler för motion och idrott
  • besöka andra hobbyplatser
  • gå till en teater, biograf, restaurang eller bar
  • resa med kollektiva trafikmedel, såsom tåg eller buss, eller med taxi
  • anlita en städare eller någon annan utomstående arbetskraft i hemmet

  Du får endast ha att göra med personer som bor i samma hushåll med dig. Om de andra ännu inte konstaterats ha coronavirussjukdomen kan du också försöka hålla så mycket avstånd som möjligt till dem till exempel genom att sova och äta separat från dem. De som insjuknat kan fritt vistas i varandras sällskap.

  Be att någon som inte är sjuk sköter dina matuppköp och apoteksbesök. Du kan också beställa matleverans hem via webben eller per telefon från många affärer eller restauranger. För apoteksbesöken kan du också på webben ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden(extern länk). Se då till att du inte kommer i kontakt med en annan person när du betalar för eller mottar en hemleverans. Om du inte har någon som kan hämta dina uppköp eller om du inte kan beställa hemleverans, kontakta  (extern länk)vuxensocialarbetet i Esbo(extern länk)

  Hur länge ska jag stanna hemma?

  Stanna hemma tills du varit symtomfri* i två dygn och tills det gått minst fem dygn sedan dina symtom började. Den dag då symtomen började är ”dag noll”, det vill säga om dina symtom börjar på måndag, ska du hålla dig hemma ännu på lördag samma vecka.

  *Symtomfri betyder att du inte har feber och att de övriga symtomen tydligt håller på att minska. Förändringar i ditt lukt- och smaksinne eller en lindrig irritationshosta är inget skäl att fortsätta att undvika kontakter.

  För vem ska jag berätta att jag insjuknat?

  Berätta om att du insjuknat för personer med vilka du varit i nära kontakt medan du haft symtom och två dygn före symtomen började. Be att de som blivit exponerade frivilligt ska undvika kontakter i fem dagar efter att ni senast träffats och att följa anvisningarna nedan.

  Om ett barn eller en ung person insjuknar ska detta meddelas också till skolan eller småbarnspedagogiken.

  Om ditt test utförts av hälso- och sjukvården kan du också fylla i namnen på dem som blivit exponerade på adressen koronatietoni.fi/sv. Då de personer som du angett får automatiskt ett textmeddelande om att de kan ha blivit exponerade och om hur de ska agera. Ditt namn nämns inte i meddelandet.

  Får jag beslut om isolering?

  Beslut om isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar har i huvudsak slopats. Beslut om isolering fattas endast i situationer där spridningen av epidemin inte kan förhindras utan tvångsåtgärder. Behovet att ersätta inkomstbortfall är inte i sig en grund för ett isoleringsförordnande.  En patient med coronavirussjukdom kan få vanlig sjukledighet eller om arbetsgivaren tillåter det vara borta med egen anmälan. Kontakta vid behov din egen hälsostation eller personalhälsovården.

  Personer som förordnats i isolering 20.1.2022 eller före det får fortfarande vid behov ett förvaltningsbeslut. Smittspåraren kontrollerar behovet av beslut per telefon. På grund av smittsituationen kan samtalet fördröjas flera veckor.

  Anvisningar för dem som exponerats för coronaviruset

  Följ den här anvisningen om du bor i samma hushåll med en person med coronavirussmitta eller om du annars har varit i nära kontakt med någon som blivit smittad.

  • Om du inte har symtom rekommenderar vi att du gör ett hemtest minst två gånger med tre dagars mellanrum. Testet ska vara avsett för testning av personer som inte har symtom.
  • Om du har symtom, följ anvisningen ovan, som om du skulle ha en bekräftad coronavirusinfektion. Vi rekommenderar också att du gör ett hemtest.
  • Undvik kontakter utanför hemmet så långt som möjligt, tills det gått fem dygn sedan den som insjuknat fått de första symtomen. Till exempel rekommenderas att du inte deltar i hobbyer eller gör eller tar emot besök.
   • Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas de fem dygnen från att den sist insjuknade personens symtom börjat.
  • Använd ansiktsskydd utanför hemmet (andningsskydd av typ FFP2/3 utan ventil eller kirurgiskt mun-nässkydd).
  • Jobba på distans, om det är möjligt. Om du är helt symtomfri och du inte fått ett positivt testsvar kan du gå till arbetet om distansarbete inte kan ordnas. Använd ansiktsskydd på arbetsplatsen och undvik kontakter.
  • Ett barn utan symtom som inte har fått ett positivt testresultat kan gå till skolan eller daghemmet. Om man får symtom senare ska man stanna hemma från småbarnspedagogiken eller bli borta från närundervisningen och frivilligt undvika kontakter utanför hemmet i minst fem dygn. 

  Så här tar du hemtest för koronaviruset

  Så här tar du hemtest för koronaviruset. I videospelarens meny kan du välja textning. Videon är textad  på finska, svenska, engelska, estniska, ryska, arabiska, somaliska och kurdiska. Tryck på CC-knappen längst ned i videospelaren för att aktivera eller inaktivera textning. Du kan välja textningsspråk genom att trycka på hjulknappen (Inställningar) höger om CC-knappen.

  Författare: Institutet för hälsa och välfärd