Anvisningar för personer med coronavirussmitta och personer som exponerats för coronaviruset

På den här sidan får du information om vad du ska göra om du insjuknar i coronavirussjukdomen eller om du får veta att du eventuellt exponerats för coronaviruset. Sidans innehåll har uppdaterats 22.12.2022.

Om du är allmänt frisk och inte har en underliggande sjukdom och du har lindriga symtom i luftvägarna och på det hela taget mår väl, behöver du i allmänhet inte kontakta hälsovården eller söka dig till hälsovårdens test för coronavirussmitta. Om du vill kan du kan göra ett hemtest för coronavirussmitta. 

Om hemtestet visar att du bär på coronavirussmittan behöver du i allmänhet inte få resultatet bekräftat med ett test hos hälsovården.

  Anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen

  Följ de här anvisningarna om du testar positivt för coronavirussmittan vid ett hemtest eller vid hälsovårdens test.

  Anvisningar för egenvård

  Anvisningar för egenvård av coronavirussjukdomen ges av Institutet för hälsa och välfärd(extern länk).

  Om du inte mår bra, kontakta vid behov hälsovården för en bedömning av vårdbehovet

  Om du har besvärliga symtom och önskar att hälsovården ska göra en bedömning, ring din hälsostation. 

  • Esbos hälsostationers nummer för tidsbokning och rådgivning, tfn 09 8163 4500 mån–fre kl. 7–16.  Välj nummer 4, frågor som gäller coronaviruset. Textmeddelandetjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945. 
  • Biskopsportens hälsostation: 09 816 220 10 mån–fre kl. 7–16. Textmeddelandetjänst för hörselskadade, tfn 040 570 2889. 
  • Med servicesedel: Hälsostationen Terveyskeskus Mehiläinen Espoontori: 09 855 4303 mån–fre kl. 8–16.
  • Med servicesedel: Hälsostationen Terveystalo Espoontori: 045 7884 0966 mån, ons–fre kl. 8–16 och tis kl. 8–18

  Under andra tider kan du ringa Jourhjälpen, tfn 116 117. Vid livshotande situationer, ring 112.

  Om du löper risk för blodpropp, ring hälsostationen

  Den som har coronavirussjukdomen har en något förhöjd risk för trombos (blodpropp). En del patienter kan ha nytta av en medicin som förhindrar att blodet koagulerar. Medicinen ges som injektion på hälsostationen.

  Om du har lindriga symtom och ingen feber, behöver du i regel inte medicinen.

  Om du har feber (över 38 °C), hosta eller andnöd, om du är gravid, om du har fött inom sex veckor  eller om du måste vara konstant sängliggande på grund av en sjukdom, läs Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS: Risk för blodpropp som orsakas av coronavirussjukdom – patientens egen bedömning (extern länk). Om du har riskfaktorer som nämns i HUS’ lista, ring din hälsostation.  

  Paxlovid – medicin mot coronaviruset  

  Paxlovid är ett läkemedel mot coronaviruset som man tar genom munnen. Paxlovid kan tas av personer över 18 år som löper risk att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom på grund av en sjukdom, en läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften eller på grund av hög ålder. Paxlovid förhindrar att coronaviruset förökas i kroppen. 

  Läs mer om vilka patientgrupper som kan ta Paxlovid och hur man kan få medicinen: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS: Coronavirusläkemedlet Paxlovid(extern länk) Paxlovid finns inte på hälsostationerna, utan behovet av medicinering bedöms inom den specialiserade sjukvården eller på HUS-områdets centraliserade telefontjänst för Paxlovid. Telefontjänsten drivs av läkarcentralen Pihlajanlinna.  

  Stanna hemma om du är sjuk med coronaviruset

  Om du blir sjuk, stanna hemma tills symtomen har minskat betydligt och febern är borta. Vanligtvis tar det 3–5 dagar. Ett barn kan gå till skolan eller daghemmet när symtomen minskat betydligt, febern är borta och barnet orkar delta i undervisningen eller småbarnspedagogiken.  

  Om du måste röra dig utom hemmet när du har coronavirussjukdomen kan du använda ansiktsskydd om du vill och om möjligt hålla avstånd till andra, särskilt i lokaler för allmänheten och i kollektiva trafikmedel. Kom ihåg god handhygien och att hosta och nysa i en engångsnäsduk eller i ärmen, inte i händerna.  

   

  Anvisningar för dem som exponerats för coronaviruset

  Du kan fortsätta din normala vardag och göra vad du skulle göra om du exponerats för en annan luftvägsinfektion, till exempel influensa. Man kan till exempel gå till arbetet, skolan, daghemmet och hobbyer även om familjen är coronavirussmittad.   

  Om du får symtom, stanna hemma tills symtomen har minskat betydligt.