Anvisningar med anledning av coronaviruset i social- och hälsovården

Du kan komma till hälsostationerna endast med tidsbokning.

Coronarådgivning och testning

 • Om du ens har något av symtomen som tyder på coronaviruset kan du boka tid för ett coronatest via HUS coronabot.(extern länk)
 • Om du vill sköta ärenden per telefon, ring Esbos coronavirusnummer, tfn 09 816 34600. Numret är öppet mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15. SMS-tjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945.
 • Kontakta vid andra tidpunkter Jourhjälpen, tfn 116 117. 
 • Du kan också göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi(extern länk). Via tjänsten får du anvisningar som lämpar sig för dina symtom.

Coronavaccinering

Hälsovårdstjänster

Du kan komma till hälsostationerna endast med tidsbokning.

 • Tidsbokning till stadens hälsostationer, tfn 09 816 34500 mån−fre kl. 7–16. Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande, tfn 040 6363945
 • Oma Lääkärisi Mattby, tfn 09 855 4100 mån−thu kl. 7–18, fre kl. 7–16.  Personer med hörselskada kan boka tid per textmeddelande, tfn 050 521 0553
 • Jourhjälpen hjälper kvällar och veckoslut när hälsostationerna har stängt, tfn 116 117.
 • Kontaktuppgifter till hälsostationerna

Mental- och missbruksvård

 • Om coronaviruset oroar eller ger dig ångest, kan du få hjälp hos mentalvården.
 • Esbo stads mental- och missbruksvård, tfn 09 816 31300 mån−fre kl. 8–16
 • Social- och krisjouren under andra tider, tfn 09 816 42439.

Hjälp med dagliga ärenden

 • Seniorrådgivningen Nestor erbjuder rådgivning och lösningar på problem i vardagen. Seniorrådgivningen Nestor tfn 09 816 33 333 mån–fre kl. 9–15. 
 • Med välfärdstjänsterna för barnfamiljer får du bäst kontakt med webbformuläret  Be om hjälp!, eller per telefon, tfn 09 816 23600 mån–fre kl. 9–14.