Anvisningar med anledning av coronaviruset i sektorn för fostran och lärande

Information om coronavirusets verkningar i daghem, skolor och gymnasier samt idrotts-, ungdoms- och kulturtjänster. Vänligen besök oss endast då du är frisk och kom ihåg att följa myndigheternas rekommendationer.