Anvisning för personer som förordnats i karantän i sitt hem

Beslut om isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar har i huvudsak slopats. Beslut om isolering fattas endast i situationer där spridningen av epidemin inte kan förhindras utan tvångsåtgärder. Behovet att ersätta inkomstbortfall är inte i sig en grund för ett isoleringsförordnande.  En patient med coronavirussjukdom kan få vanlig sjukledighet eller om arbetsgivaren tillåter det vara borta med egen anmälan. Kontakta vid behov din egen hälsostation eller personalhälsovården.

Personer som förordnats i isolering 20.1.2022 eller före det får fortfarande vid behov ett förvaltningsbeslut. Smittspåraren kontrollerar behovet av beslut per telefon. På grund av smittsituationen kan samtalet fördröjas flera veckor.

Om smittskyddsläkaren inte har förordnat dig i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar, läs anvisningarna här.

Om smittskyddsläkaren har förordnat dig i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar på grund av exponering för coronaviruset, måste du begränsa dina aktiviteter. Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar skickar ut information om exponering för coronaviruset och anvisningar med ett textmeddelande från numret +358 40 49199500. Efter det måste du vara i karantän. Du får senare ett officiellt förordnande om karantän hemskickat per post. Om du inte har symtom kan du återgå till normal vardag när det har gått 10 dygn efter att du exponerats för coronaviruset. Du kan också på eget initiativ förkorta karantänen med ett coronatest som är negativt (se anvisningen nedan).

Håll dig hemma, gå inte på besök och bjud inte hem gäster. En sjukskötare eller läkare följer ditt tillstånd vid behov.

Vänligen notera att det är straffbart att bryta mot karantän. För hälsoskyddsförseelse kan man dömas till böter eller fängelse i högst tre månader (44 kap. 2 § i strafflagen)

Vi rekommenderar ett coronavirustest under karantänen, också om du inte har några symtom. Testningen hjälper oss hitta symtomfria sjukdomsfall och sådana sjukdomsfall som håller på att utvecklas, och den kan också påverka karantänens längd.

Du kan förkorta din karantän om du tidigast sex dygn efter att du blivit exponerad får ett negativt testresultat och om du hela tiden varit helt symtomfri. Den dag du blev exponerad räknas som dag noll. Med andra ord: om du blivit exponerad på måndag kan testet tas tidigast på söndag samma vecka.

Om du vill förkorta din karantän, boka en testningstid på koronabotti.hus.fi/sv(extern länk) eller genom att ringa coronavirusrådgivningen i Esbo. Vänta tills du får ett svar. Om svaret är negativt, ring coronavirusrådgivningen i Esbo för att förkorta din karantäntid.

Om testresultatet är positivt har du blivit smittad av coronaviruset – då får du nya anvisningar. Om du får symtom som tyder på coronavirussmitta gå omedelbart och testa dig, också om du tidigare fått ett negativt testresultat.

Under en karantän som förordnats av smittskyddsläkaren får du inte

 • gå till arbetsplatsen
 • gå till skolan eller någon annan studieplats
 • besöka restauranger, butiker, köpcenter eller andra offentliga lokaler
 • besöka simhallen eller liknande lokaler för motion och idrott
 • besöka andra platser där du kan komma i närkontakt med någon
 • gå till en teater, biograf, restaurang eller bar
 • resa med kollektiva trafikmedel, såsom tåg eller buss, eller med taxi
 • bjuda hem gäster eller gå på besök
 • anlita en städare eller någon annan utomstående arbetskraft i hemmet.

Hemma:

 • Sov ensam i ditt rum.
 • Ventilera i rummet genom att öppna fönstret på morgonen och kvällen i minst 15 minuter.
 • Om det bor smittade personer i samma hushåll, undvik onödig närkontakt med dem.
 • Hosta och nys med munnen och näsan tätt mot en engångsnäsduk. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys tätt mot ärmens övre del, inte i dina händer. Lägg näsduken i en plastpåse som du tillsluter genast efter användningen och/eller släng den i ett sopkärl. Tvätta händerna med vatten och tvål och/eller använd handdesinficeringsmedel.
 • Diska besticken som vanligt.
 • Tvätta kläder och sängkläder normalt i tvättmaskinen.
 • Du kan städa hemma som vanligt, men du får inte ha en utomstående städare i ditt hem. För dammsugaren rekommenderas ett högeffektivt HEPA-filter.
 • Rengör omsorgsfullt kylskåpets dörr, fjärrkontrollen och andra ytor som man ofta rör vid.
 • Torka eventuella fläckar av sekret, såsom spyor eller hosta, med ett klorhaltigt desinfektionsmedel. Utspädningsgraden ska vara 500 ppm (0,5 promille). Kontrollera utspädningsanvisningarna på desinfektionsmedlets etikett.

Utomhus:

 • Du kan vistas på balkongen eller gården, men du får inte ha närkontakt med personer som inte bor i ditt hem.
 • Lämna rastning av sällskapsdjur, särskilt i stadsområden helst åt en person som inte är i karantän. Du kan också söka någon som tar hand om ditt husdjur. Du kan rasta ditt husdjur utomhus, bara du inte har närkontakt med andra människor.

Mathållning:

 • Matvaror kan köpas av en annan person som inte är i karantän
 • Du kan också beställa matvaror hem på webben. Betalningen och leveransen ska dock ske utan kontakt mellan dig och den som levererar varorna.

Annat:

 • Om smittskyddsläkaren har förordnat dig i karantän eller isolering kan du ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom för att ersätta inkomst som du går miste om. Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom också när ditt barn under 16 år har förordnats i karantän och du därför inte kan sköta ditt jobb. Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom hos Folkpensionsanstalten. För ansökan behöver du smittskyddsläkarens skriftliga beslut om din karantän eller ett läkarintyg (A-intyg) som undertecknats av smittskyddsläkaren. Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas inte till personer som är i frivillig isolering. Dagpenning vid smittsam sjukdom
 • Om du under den tid du är i karantän måste använda ambulans, berätta för nödcentralen när du ringer att du är i karantän.