Val

Du kan påverka politiska beslut och sammansättningen av kommunala och statliga organ genom att rösta vid val och folkomröstningar.

Finlands valsystem är en kombination av person- och partival där man med ett nummer röstar på både person och parti. I Finland förrättas fem allmänna val: kommunalval, välfärdsområdesval, riksdagsval, europaparlamentsval och presidentval. 

De i kommunalvalet den 13.6.2021 valda 75 ledamöter inledde sin verksamhetsperiod den 1.8.2021. 

Mera information om val coh röstning finns på www.vaalit.fi(extern länk)

Om du har frågor om val, kan du kontakta vaalit@om.fi