Kulturnämnden

I kulturnämndens uppgiftsområde ingår ärenden som gäller stadens finska kulturutbud och kulturprofil, stadsmuseet och stadsorkestern samt stadsbiblioteket.

Mötessekreterare och protokollsutdrag

Matti Aaltonen
PB 12, 02070 ESBO STAD
tel. +358 40 6368959
E-post matti.aaltonen@esbo.fi

Om du direkt påverkas av nämndens beslut eller beslutet avser dig får du efter nämndens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet  varit framlagt offentligt på stadens webbplats. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Nämndens föredragningslistor och protokoll(extern länk)

Nyheter om kulturnämnden