Nämnder och direktioner

Nämnderna ordnar och utvecklar invånar- och kundorienterade tjänster som främjar kommunbornas välfärd och en hållbar utveckling. Vissa nämnder har sektioner.

Nämnderna ordnar och utvecklar invånar- och kundorienterade tjänster som främjar kommunbornas välfärd och en hållbar utveckling. Vissa nämnder har sektioner.

Affärsverken styrs av direktioner. Stadens affärsverk är affärsverket Esbo lokaler och affärsverket Västra Nylands räddningsverk. Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion verkar som direktion för affärsverket Esbo lokaler.

Föredragningslistor, protokoll och beslut