Delegationen för välfärds och hälsosektorns svenskspråkiga service

Delegationen har till uppgift att följa upp den svenskspråkiga betjäningen inom social- och hälsovårdssektorn och ge förslag till dimensioneringen av servicen utgående från behovet samt att ta initiativ till förbättringar av servicen.

Delegationen för välfärds och hälsosektorns svenskspråkiga service håller 3-4 möten årligen.

Delegationen består av 7 medlemmar, vars modersmål ska vara svenska.

Mera information:

Kia Leidenius, specialsakkunnig
tfn 040 552 4748
kia.leidenius@esbo.fi