Äldrerådet

Esbo stads äldreråd bevakar Esboseniorernas intressen i kommunalpolitiken. Äldrerådet för fram de äldres synvinkel på stadens tjänster och stadsplanering.

Äldrerådets uppgifter

Främjar samarbetet mellan myndigheter och äldre samt pensionärs- och äldreorganisationer i Esbo.

Säkerställer den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka i staden.

Påverkar verksamhetsplaneringen, beredningen och uppföljningen inom stadens olika sektorer i ärenden som är betydelsefulla för den äldre befolkningens hälsa, välfärd, delaktighet, livsmiljö, boende, resor och förmåga att sköta sig själv och för de tjänster seniorerna behöver.

Deltar i beredningen av stadens plan för att stöda den äldre befolkningen enligt § 5 i äldreomsorgslagen.

Deltar årligen i en utvärdering om tillräckligheten och kvaliteten på den socialservice som äldre personer behöver enligt 6 § i äldreomsorgslagen.

Tar initiativ och farmställer förslag och ger utlåtanden till stadens myndigheter i frågor som gäller äldre.

 Utför andra uppgifter inom rådets verksamhetsområde på uppdrag av stadsstyrelsen.

Äldrerådet baserar sig på kommunallagen

Äldrerådets verksamhet grundar sig på 27 § i kommunallagen. Kommunstyrelsen ska inrätta ett äldreråd för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka samt sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar.

Äldrerådets protokoll

Äldrerådets utlåtanden och ställningstaganden

Äldrerådet

Du kan skicka äldrerådet initiativ och respons som är relaterade till tjänster eller välbefinnande för äldre. Äldrerådet behandlar inte ärenden i anslutning till tjänster för enskilda seniorer. Om du har frågor om till exempel beviljande av tjänsterna, kontakta Seniorrådgivning Nestor.

Esbo äldreråd/
Åldrerådets sekreterare
Maria Rysti
PB 202
02070 Esbo stad

fornamn.efternamn@espoo.fi