Delegationer och råd

Delegationer och råd är samarbetsorgan mellan staden, de förtroendevalda och medborgarorganisationer. De bedömer olika arbetsmetoder, utarbetar förslag och initiativ samt ger vid behov utlåtanden i frågor som gäller deras verksamhetsområde.