Utvecklingsprogrammet Evenemangens gemensamma Esbo

Programmet Evenemangens gemensamma Esbo är ett av Esbos fyra förvaltningsövergripande utvecklingsprogram för fullmäktigeperioden 2021–25. De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen utgör samarbetsplattformar där vi tillsammans med olika partner genom försök och pilotprojekt utvecklar innovativa lösningar i enlighet med Berättelsen om Esbo.

Enligt de mål som fullmäktige har ställt upp ska programmet Evenemangens gemensamma Esbo:

  • utveckla verksamhetsformer och pröva verksamhet som stärker Esbos attraktion, livskraft och gemenskap samt som främjar återhämtningen från coronaepidemin bland annat med evenemang inom kultur och idrott
  • främja gemenskap, en ökning av lokala aktiviteter på olika håll i Esbo och delaktiggörande invånar- och partnerskapsverksamhet och göra verksamheten mångsidigare
  • skapa genom att avlägsna eventuella hinder och öka förutsättningarna en grund för mångsidiga lokala evenemang i Esbo och för verksamhetsmodellen Evenemangsstaden Esbo som möjliggör storevenemang
  • komma i ett mångsidigt samarbete med idéer om former och evenemang för att fira året Esbo 50 år som stad.