Utvecklingsprogrammet Ett välmående Esbo

Utvecklingsprogrammet Ett välmående Esbo tar fram idéer för hur man ska avveckla eftersläpningen i vården som uppstått under coronapandemin och förebygga psykiska problem, samt främjar verksamhetsmodeller för detta arbete.

Programmet utvecklar stadens funktioner som stöder ett smidigt verkställande av vårdreformen, samarbetet med organisationer och med hela tredje sektorn. Programmet utvecklar också frivilligverksamheten bland kommuninvånarna och annat arbete som främjar välbefinnandet, såsom motionens, kulturens och ungdomsarbetets förutsättningar att främja kommuninvånarnas hälsa och lycka. Programmet ger uppslag till och styr kommunikationen och verksamhetssätten med vilka invånar- och kundorienteringen stärks, främjar tillgången till personal samt stöder personalens och kommuninvånarnas verksamhet i verkställandet av vårdreformen.