Esbo centrum

Bekanta dig med Esbo centrum

Esbo centrum vid järnvägen är Esbos hjärta, som håller på att förnyas. I Esbo centrum kombineras utmärkta trafikförbindelser, mångsidiga tjänster i utveckling och det finländska kulturlandskapet.

Esbo centrum förnyas under de kommande åren. Målet är att omvandla det före detta ämbetscentrumet till ett modernt stadscentrum och ett trivsammare bostads- och arbetsplatsområde. För tillfället finns det cirka 19 tusen invånare i Esbo centrum. Antalet invånare förväntas öka fram till 2050 från de nuvarande cirka 19 000 till 30 000.

Gamla byggnader rivs. Staden bygger bostadshus och högklassiga gång- och cykelvägar intill tjänster och kollektivtrafik. I ämbetscentrumet byggs också Esbobornas hus, som blir en träffpunkt för Esboborna och stadens personal.

Inom den närmaste framtiden kommer Stadsbanan att ytterligare förbättra kollektivtrafikförbindelserna i Esbo centrum. Stadsbanan är en del av projektet Entimmeståget. Den framtida snabba spårförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo skapar ett sammanhängande pendlingsområde för 1,5 miljoner människor.

Intill stadscentrumet som utvecklas kraftigt rinner Esboån. Vid ån ligger Esbo domkyrka, den viktigaste historiska byggnaden i Esbo.

Utvecklandet av norra och mellersta Esbo framskrider också i större utsträckning. Esbo generalplan är under beredning. I området planeras mer boende samt bättre tjänster och trafikförbindelser. Målet är att förändringen ska genomföras på ett hållbart sätt ur både människans, naturens och ekonomins synvinkel.

Är du byggherre eller investerare? Läs mer om Esbo centrum (på engelska).

Ytterligare upplysningar:

Tillläggsinformation om Esbo centrum

Esbo centrum