Barnpsykiatriska enheten

Vi vårdar förskolebarn och barn i årskurs 1-6 i Esbo och erbjuder konsultation till nätverk som arbetar i barnets vardag.

Kontaktuppgifter

Barnpsykiatriska enhetenGårdsbrinken 1 C,02240 Esbo

kontaktpersoner

När vården har inletts, kontakta i första hand barnets kontaktperson. Vi svarar inom två veckor från din kontakt.

Om ni inte kan använda tiden ni har reserverat, ber vi dig vänligen meddela oss så fort som möjligt. Sihteeri +358 43 825 3984

Servicechef Jenni Enckell +358 40 636 9837

Chef för enheten Anu Kivistö +358 40 639 3333

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)