Mental- och missbruksvård, Det mobila teamet

Det mobila teamets tjänster är riktade till Esbobor som är klienter inom mental- och missbruksvården och som behöver stöd och handledning i vardagen för att kunna bo självständigt. Tjänsterna är avsedda för över 18 år gamla Esbobor som är klienter inom mental- och missbruksvården och som har nedsatt funktionsförmåga på grund av sjukdom. Tillsammans med varje klient görs en skriftlig vård- eller serviceplan. Tjänsten ges i huvudsak hemma hos klienten. Det mobila teamet arbetar med klientens närmaste nätverk och samarbetar på bred front.

Kontaktuppgifter

Mental- och missbruksvård, Det mobila teametFiskelycksvägen 8,02230 Esbo+358 46 877 1401

Hemsida:Mental- och missbruksvård, Det mobila teamet(extern länk)

Öppettider

Öppettider: vardagar kl. 8-16

Information

Klientens vårdgivare/kontaktperson kontaktar teamledaren för det mobila teamet tfn 046 877 1401

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)