Psykolog för barn i Esboviken

Familjen hänvisas till tjänsterna inom barnpsykologin med remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. rådgivningsbyråns hälsovårdare, talterapeut eller ergoterapeut) eller en speciallärare inom småbarnspedagogiken. Genom att ringa kontaktpersonen kan ni få vägledning per telefon utan remiss. De svenskspråkiga tjänsterna är centraliserade till verksamhetsstället i södra Esbo. Familjen hänvisas till de svenskspråkiga tjänsterna när barnet ska delta i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Kontaktuppgifter

Psykolog för barn i EsbovikenGårdsbrinken 1 B, 4.kerros,02240 Esbo

kontaktpersoner

Psykolog, kontakt person Leena Neuvonen +358 43 824 7274

Psykolog Heidi Paumola +358 40 636 9701

Service chef Laura Hansén +358 43 6825 3178

Information

Allmän social- och hälsovård ordnas av Västra Nylands välfärdsområde från 1.1.2023. Verksamhetslokalerna ändras inte. Kontaktuppgifterna och öppettiderna uppdateras i fortsättningen på webbplatsen för Västra Nylands välfärdsområde www.luvn.fi.(extern länk)

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)