Ergoterapitjänsterna för barn i Alberga

Familjen hänvisas till ergoterapi med remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. rådgivningsbyråns hälsovårdare) eller en speciallärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare eller skolpsykolog. Genom att ringa kontaktpersonen kan ni få vägledning per telefon utan remiss. De svenskspråkiga tjänsterna är centraliserade till verksamhetsstället i södra Esbo. Familjen hänvisas till de svenskspråkiga tjänsterna när barnet ska delta i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken eller gå till en svenskspråkig skola. Ergoterapeut: Matilda Finne-Penttilä 040 6394221

Kontaktuppgifter

Ergoterapitjänsterna för barn i AlbergaFågelbergavägen 2,02650 Esbo

Postadress:PB 2124, 02070 Esbo stad

kontaktpersoner

Ergoterapeut Kirsi Kaskisuo +358 46 877 1427

Ergoterapeut Suvi Kauppinen +358 46 877 1428

Kontakt person Laura Hansén +358 43 825 3178

Service chef Heli Kaikkonen +358 46 877 1553

Chef för Habiliteringtjänster för barn Pinja Reikko +358 40 636 9572

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)