Gröndals minnescentral

I Gröndals minnescentral finns 48 bostäder, där du kan bo tryggt i resten av ditt liv. På minnescentralen får du vård och omsorg även kortvarigt, till exempel under din närståendevårdares lediga dagar. För korttidsvården har man reserverat 15 färdigmöblerade rum. För din trygghet finns där personal dygnet runt som har erhållit utbildning inom social- och hälsovård. Som klient vid minnescentralen eller dennes anhörig kan du ringa och be om råd i frågor som tynger dig. I Gröndal träffas dagverksamhetsgrupper för äldre med minnessjukdom dagligen. Du kan söka dig till grupperna, om du behöver hjälp med stöd för din funktionsförmåga. Till Gröndals minnescentral kan du söka dig som boende, för kortvarig vård eller till dagverksamhetsgrupperna via Seniorrådgivningen Nestori.

Kontaktuppgifter

Gröndals minnescentralGrännäs 13-15,02710 Esbo+358 43 825 5540

Länkar

Läs mer om Gröndals minnescentral

Information

Vån. 1, skötare 09 8163 4761

Vån. 2, skötare 09 8163 4762

Korttidsvård 09 816347 60

Dagverksamhet 043 825 8094

Servicechef 043 825 5241

Serviceansvarig 040 639 4953

Servicehandledare 043 824 7636

Post till boende Grännäs 13-15 02710 Esbo

Gröndals minnescentral på Facebook(extern länk)

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)