Talterapitjänsterna för barn i Esboviken

Familjen hänvisas till talterapi med remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. rådgivningsbyråns hälsovårdare) eller en speciallärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare eller skolpsykolog. Genom att ringa kontaktpersonen kan ni få vägledning per telefon utan remiss. De svenskspråkiga tjänsterna är centraliserade till verksamhetsstället i södra Esbo. Familjen hänvisas till de svenskspråkiga tjänsterna när barnet ska delta i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken eller gå till en svenskspråkig skola. Talterapeut Tuuli Saari, tel. 040 5048578.

Kontaktuppgifter

Talterapitjänsterna för barn i EsbovikenGårdsbrinken 1 B, 4. vån.,02240 Esbo

kontaktpersoner

Talterapeut, kontakt person Matleena Koskenniemi +358 43 824 7413

Talterapeut Anna Arkkola +358 43 825 3151

Talterapeut Kristiina Junter +358 40 636 9192

Talterapeut Aino Launis +358 40 509 8281

Talterapeut Heidi Peltomaa +358 40 636 5572

Talterapeut Kaisa Vähäsalo +358 40 636 8798

Service chef Laura Hansén +358 43 825 3178

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)