Talterapitjänsterna för barn i Mattby-Olars-Hagalund

Familjen hänvisas till talterapi med remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. rådgivningsbyråns hälsovårdare) eller en speciallärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare eller skolpsykolog. Genom att ringa kontaktpersonen kan ni få vägledning per telefon utan remiss. De svenskspråkiga tjänsterna är centraliserade till verksamhetsstället i södra Esbo. Familjen hänvisas till de svenskspråkiga tjänsterna när barnet ska delta i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken eller gå till en svenskspråkig skola. Talterapeut Ida Sundell, tel. 040 6267089 och Tuuli Saari, tel. 040 5048578.

Kontaktuppgifter

Talterapitjänsterna för barn i Mattby-Olars-HagalundGårdsbrinken 1 B, 4. vån.,02240 Esbo

Postadress:PB 24203, 02070 Esbo stad

kontaktpersoner

Talterapeut Satu Göransson +358 43 825 2338

Talterapeut, kontakt person Tuula Kulovesi +358 43 825 2294

Talterapeut Laura Kuusio +358 43 825 6341

Talterapeut Eerika Lukkari +358 40 636 8786

Talterapeut Tiina Riskilä +358 43 825 3152

Talterapeut Salla Saaristo-Rinta +358 40 518 8532

Talterapeut Ami Sääskilahti +358 43 825 3150

Service chef Laura Hansén +358 43 825 3178

Chef för Habiliteringtjänster för barn Pinja Reikko +358 40 636 9572

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)