Ängsmalmens boendeenhet

Ängsmalmens boendeenhet erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för Esbobor som har svår funktionsnedsättning. Enheten har 12 bostäder i ett vanligt flervåningshus. Enheten lämpar sig för sådana personer med svår funktionsnedsättning vars funktionsförmåga är begränsad inom flera olika delområden. En förutsättning för tryggt boende är att den boende kan uttrycka sin egen vilja, kalla hjälp vid behov och tillbringa tid ensam i sin egen bostad. Tjänsterna lämpar sig inte för klienter som behöver kontinuerlig övervakning eller kontinuerlig sjukvård. Klienten hänvisas till tjänsten på basis av en bedömning av servicebehovet inom funktionshinderservicens socialarbete och SAS-arbetsgruppens (selvitä, arvioi, sijoita = utred, bedöm, placera) behandling. De boende har direkt hyreskontrakt med Esbo bostäder och svarar själva för sin bostad och dess kostnader och sedvanliga utgifter. Avgifter kan tas ut för uppehälle och hemservicens måltider.  Bostäderna har en automatisk släckningsanläggning och de boende har ett system för skötaranrop med vilket de vid behov kan kalla hjälp dygnet runt. De boende har tillgång till en gemensam lokal, hjälpmedelslager, husbolagets bastulokaler och en tvättstuga. De boende ansvarar själv för sina måltider eller har möjlighet att beställa hemservicens måltider. Klienten deltar i sina dagliga funktioner enligt sin funktionsförmåga.

Kontaktuppgifter

Ängsmalmens boendeenhetÄngsmalmslänet 4 B,02200 Esbo+358 43 825 0428, +358 43 825 1010

Postadress:PB 20209, 02070 Esbo stad

kontaktpersoner

Servicechef Anu Mattila +358 40 652 2249 anu.mattila@espoo.fi

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)