Gäddviks boendeenhet

Gäddviks boendeenhet har två grupphem för stadigvarande boende. I det ena erbjuds serviceboende med heldygnsomsorg (nattövervakning) och i det andra starkt instruerat boende (ingen nattövervakning) för Esbobor som har intellektuell funktionsnedsättning. Klienterna vid enheten är personer med intellektuell funktionsnedsättning som behöver mycket hjälp, vård och/eller handledning på grund av sin ålder eller funktionsförmåga samt stöd i alla dagliga funktioner. Klienten får själv möblera och inreda sitt rum. Det finns gemensamma lokaler för vistelse, en matsal, lokaler för klädvård och en bastu. De boende har hyreskontrakt med affärsverket Esbo lokaler. Klienterna svarar själv för de vanliga utgifterna (telefon, tidningar, läkemedel, produkter för personlig hygien). Avgifter kan tas ut för måltider och uppehälle. Klienten hänvisas till enheten på basis av en bedömning av servicebehovet inom funktionshinderservicens socialarbete och SAS-arbetsgruppens (selvitä, arvioi, sijoita = utred, bedöm, placera) behandling. I boendet i enheten ingår helhetsbetonat individuellt stöd, handledning samt vid behov vård och övervakning under alla tider på dygnet. Handledning, stöd, vård och hjälp ges i dagliga sysslor, läkemedelsbehandling, hygien, skötsel av hemmet, näring, upprätthållande av hälsan samt i sociala förhållanden och fritidssysselsättning. Klienten deltar i sina dagliga funktioner enligt sin funktionsförmåga.

Kontaktuppgifter

Gäddviks boendeenhetGäddviksgatan 19, 2.vån,02170 Esbo+358 46 877 1412, +358 43 827 1434

Postadress:PB 2233, 02070 Esbo stad

kontaktpersoner

Servicechef Anu Mattila +358 40 652 2249 anu.mattila@espoo.fi

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)