Kilobäckens servicebostäder

Verksamheten i Kilobäckens servicebostäder är indelad i två servicehelheter: serviceboende med heldygnsomsorg och boendeträning. För stadigvarande serviceboende har det reserverats 19 bostäder och för boendeträning tre bostäder i ett vanligt flervåningshus. Det stadigvarande boendet är avsett för Esbobor som har svår funktionsnedsättning. Målet med boendeträningen är att hitta en boendetjänst som lämpar sig för klientens funktionsförmåga. Träningens längd bestäms enligt behov. För boendeträning faktureras per dygn eller per månad. Klienten hänvisas till tjänsterna på basis av en bedömning av servicebehovet inom funktionshinderservicens socialarbete och SAS-arbetsgruppens (selvitä, arvioi, sijoita = utred, bedöm, placera) behandling. Enheten lämpar sig för sådana personer med svår funktionsnedsättning vars funktionsförmåga är begränsad inom flera olika delområden. En förutsättning för tryggt boende är att den boende kan uttrycka sin egen vilja, kalla hjälp vid behov och tillbringa tid ensam i sin egen bostad. Tjänsterna lämpar sig inte för klienter som behöver kontinuerlig övervakning eller kontinuerlig sjukvård.

Kontaktuppgifter

Kilobäckens servicebostäderKilobäcksvägen 1 D 63,02610 Esbo+358 50 360 5492, +358 50 552 1046

Postadress:PB 61209, 02070 Esbo Stad

kontaktpersoner

Servicechef Anu Mattila +358 40 652 2249 anu.mattila@espoo.fi

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)