Aurorabacken

På Aurorabacken finns 52 klientplatser. På Aurorbacken får du rehabilitering samt korttidsvård och -omsorg dygnet runt.

Kontaktuppgifter

AurorabackenAurorabacken 6,02940 Esbo+358 46 877 3961, +358 46 877 3960

Postadress:PB 2703, 02070 ESBO STAD

Länkar

Ge respons(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)