Gillesbergets barnhus, mödra- och barnrådgivningen

Information om aktuella ärenden och om eventuella förändringar hittar du på mödra- och barnrådgivningens webbplats. Rådgivningstjänsterna är avsedda för gravida, för barn under skolåldern och för deras familjer. Mödrarådgivningen har som mål att stöda och trygga gravida mammors och de ofödda barnens hälsa. Barnrådgivningen stöder hälsa, tillväxt och utveckling för barn under skolåldern. På mödra- och barnrådgivningen diskuterar vi hela familjens hälsovanor samt de ärenden och problem som familjerna tar upp. Det är viktigt att också ta upp svåra saker som belastar familjen. På så sätt kan vi tillsammans med familjen och med övriga tjänster för barnfamiljer i ett så tidigt skede som möjligt komma åt att planera den hjälp och de stödåtgärder familjen kan behöva. På rådgivningsbyrån vaccineras barnet enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Rådgivningstjänsterna utförs i form av olika långa besök på mottagningen, i grupp, som hembesök eller på distans. Boka tid antingen per telefon eller på webben. På webben kan du boka tid för besöken som infaller då barnet fyller 1 år, 1,5 år, 2 år, 3 år, 5 år och 6 år. För övriga regelbundna besök kan du boka tid per telefon. Vi har också mottagningstider kvällstid för gravida och för familjer med spädbarn. Den öppna rådgivningens tjänster är avsedda för korta besök på mödra- och barnrådgivningen. Dessa kan till exempel vara uppföljning av barnets vikt eller längd, en vaccinering som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet eller uppföljning av blodtryck eller hemoglobin hos en gravid mamma. På den öppna rådgivningen vårdas inte personer som insjuknat oväntat. Kom till rådgivningsbyrån bara när du är frisk. Kontakta din hälsostation om du behöver vård för en sjukdom. Vid nödsituationer ring alltid 112.

Kontaktuppgifter

Gillesbergets barnhus, mödra- och barnrådgivningenFlaggbranten 3,02770 Espoo+358 9 8162 2800

Hemsida:Gillesbergets barnhus, mödra- och barnrådgivningen(extern länk)

Postadress:PB 77208, 02070 Espoon kaupunki

Öppettider

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning, tfn 09 816 22800, öppet mån-fre kl. 8.30-13.30 / avvikande öppettider: Esbo.fi/radgivning

Rådgivningsbyråerna har i regel öppet mån-tors kl. 8-16, fre kl. 8-14. Det finns också mottagningstider kvällstid. Under sommaren och kring årsskiftet avviker öppettiderna från det normala.

Chatt mån-fre kl. 10-13.

Information

Facebook Espoon neuvolat(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)