Hagalunds hälsostation

Hälsostationerna i Esbo tar hand om din hälsa. På Hagalunds hälsostation hittar du - Jourmottagning hos vårdare/skötare och läkare - Icke-brådskande mottagningar hos vårdare/skötare och läkare - Preventivrådgivning - Vaccinering för resenärer - Åtgärder såsom hudundersökningar samt avlägsnande av födelsemärken och svullnader - Sårvård - Hörselundersökningar - Regelbundna besök för personer med långtidssjukdomar - Hyposensibilisering - Näringsterapi - Fotterapi - Fysioterapi - Socialhandledare I samma byggnad med oss finns också HUSLABs laboratorium, munhälsovården, mödra- och barnrådgivningen, den barnpsykiatriska öppenvården, mental- och missbruksvårdskliniken för vuxna samt företagshälsovården Aito työterveys. I byggnaden där Hagalunds hälsostation verkar pågår ombyggnadsarbeten fram till slutet av 2021. Lokalanvändningen ska utvecklas och effektiveras i samklang med stadens strategi Berättelsen om Esbo. Samtidigt förbättras lokalernas funktionalitet, teknik och driftsäkerhet. Ombyggnadsarbetena utförs i källaren och våningarna 1-3. Vi tackar för förståelse och samarbete under ombyggnadsarbetet och beklagar eventuella olägenheter.

Kontaktuppgifter

Hagalunds hälsostationFlitarvägen 2,02100 Esbo+358 9 8163 4500

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)