Talterapitjänsterna för barn i Alberga

Familjen hänvisas till talterapi med remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. rådgivningsbyråns hälsovårdare) eller en speciallärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare eller skolpsykolog. Genom att ringa kontaktpersonen kan ni få vägledning per telefon utan remiss. De svenskspråkiga tjänsterna är centraliserade till verksamhetsstället i södra Esbo. Familjen hänvisas till de svenskspråkiga tjänsterna när barnet ska delta i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken eller gå till en svenskspråkig skola. Talterapeut Ida Sundell, tel. 040 6267089 och Tuuli Saari, tel. 040 5048578.

Kontaktuppgifter

Talterapitjänsterna för barn i AlbergaFågelbergavägen 2, 3. vån.,02650 Esbo

Postadress:PB 2124, 02070 Esbo stad

kontaktpersoner

Talterapeut Aino Airaksinen +358 40 639 3923

Talterapeut Mari Kantelinen +358 43 825 3197

Talterapeut, kontakt person Katri Kytömäki +358 43 825 3193

Talterapeut Katja Saavalainen +358 43 825 3198

Talterapeut Nina Seppä +358 43 825 3199

Talterapeut Heli Soini +358 40 639 4121

Talterapeut Leena Vuokko +358 40 636 8756

Service chef Heli Kaikkonen +358 46 877 1553

Chef för Habiliteringtjänster för barn Pinja Reikko +358 40 636 9572

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)