Talterapitjänsterna för barn i Alberga

Familjen hänvisas till talterapi med remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. rådgivningsbyråns hälsovårdare) eller en speciallärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare eller skolpsykolog. Genom att ringa kontaktpersonen kan ni få vägledning per telefon utan remiss. De svenskspråkiga tjänsterna är centraliserade till verksamhetsstället i södra Esbo. Familjen hänvisas till de svenskspråkiga tjänsterna när barnet ska delta i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken eller gå till en svenskspråkig skola. Talterapeut Tuuli Saari, tel. 040 5048578.

Kontaktuppgifter

Talterapitjänsterna för barn i AlbergaFågelbergavägen 2, 3. vån.,02650 Esbo

kontaktpersoner

Talterapeut, kontakt person Katri Kytömäki +358 43 825 3193

Talterapeut Elina Halme +358 40 636 5681

Talterapeut Mari Kantelinen +358 43 825 3197

Talterapeut Katja Saavalainen +358 43 825 3198

Talterapeut Nina Seppä +358 43 825 3199

Talterapeut Pauliina Talala +358 43 827 0991

Talterapeut Leena Vuokko +358 40 636 8756

Service chef Anna Tiilikainen +358 40 636 9884

Relaterade tjänster

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)