Familjerådgivningen i södra Esbo ((Esboviken, Mattby, Olars och Hagalund)

På familjerådgivningen i södra Esbo erbjuder vi samtalsstöd i frågor som rör familjeförhållanden, barnuppfostran och parförhållandet när er familj har under 13-åriga barn. Inom familjerådgivningen i södra Esbo fungerar ett svenskspråkigt team som erbjuder tjänster till hela Esbo. Teamet för arbetet med spädbarnsfamiljer vid familjerådgivningen erbjuder riktat stöd för växelverkan och föräldraskap för gravida och spädbarnsfamiljer med barn under 1 år. På begäran ger en familjerådgivare hjälp och stöd för barnfamiljer med föräldrar som har skilt sig eller överväger skilsmässa. Under medlingen fäster man särskild uppmärksamhet på barnens ställning och situation i familjen och på att barnen kan upprätthålla goda relationer med båda föräldrarna även efter skilsmässan eller separationen. Kontakter, handledning och rådgivning för familjer med under 13-åriga barn till fostrings- och familjerådgivningen och till medlingen i familjeärenden via rådgivningen från Socialtjänster för barnfamiljer. - Det bästa sättet att komma i kontakt är via onlinefunktionen Be om hjälp på www.espoo.fi/sv/stod-i-vardagen/be-om-hjalp - Du kan också kontakta oss per telefon vardagar kl. 9-14, tfn 09 8162 3600. - Vi ringer tillbaka till dig så snart som möjligt, senast på den tredje arbetsdagen efter att du kontaktat oss. Till det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer hänvisas via mödra- och barnrådgivningen. - En hälsovårdare kan ta kontakt med arbetet med spädbarnsfamiljer när man kommit överens om kontakten i samband med rådgivningsbesöket.

Kontaktuppgifter

Familjerådgivningen i södra Esbo ((Esboviken, Mattby, Olars och Hagalund)Gårdsbrinken 1 C, 4. vån.,02240 Esbo+358 43 825 6878

Postadress:PB 24203, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)