Enheten för arbete mot närstående- och familjevåld Omatila

Omatila erbjuder stöd och skydd för Esbobor som utsatts för eller som lever under hot om närstående- och familjevåld. Också kvinnor som använder våld i nära relationer kan bli klienter vid Omatila.

Omatilas tjänster är konfidentiella och kostar ingenting. Ring, besök oss eller lämna en kontaktbegäran per e-post eller sms.

  • tfn 043 825 0535 vardagar kl. 8–16 och veckoslut kl. 9–16
  • e-post: omatila@espoo.fi
  • adress: Armas Launis gata 10(extern länk), Alberga
  • Du kan besöka oss utan tidsbokning vardagar kl. 9–11.

De anställda vid Omatila hjälper dig att identifiera tecken på våld i nära relationer, komma över det du upplevt och lösgöra dig från våldet.

  • Vi kartlägger situationen och gör vid behov en säkerhetsplan.
  • Vi ger råd i juridiska frågor och frågor om social trygghet.
  • Vi ordnar ett nätverksmöte som klargör din situation.
  • Vi sköter ärenden hos olika myndigheter tillsammans med dig.
  • Vi ser till att du får det stöd du behöver.

Vi erbjuder samtalshjälp som syftar till att bearbeta upplevelser av våld i nära relationer. Möten kan ordnas 1–15 gånger. Vi kommer överens om antalet möten och målen för samtalen med dig. Vi tar hänsyn till dina önskemål och behov.

Omatila betjänar personer som upplevt närståendevåld (oberoende av kön), och dessutom kvinnor som själv använder närståendevåld.

Det finns grupper för olika åldrar som siktar på att stärka välmåendet. Du kan också framföra önskemål åt oss om grupper du skulle vilja delta i.

Tjänster inom skyddat boende

Vid behov erbjuder vi dig skyddat boende eller boende i skyddshem för att bryta våldscirkeln. Skyddat boende kan du få dygnet runt.

Under perioden inom skyddat boende får du också samtalshjälp, rådgivning och annat stöd du behöver. Vi arbetar aktivt med dig och hänvisar dig till tjänster som lämpar sig för din situation. Om det finns barn i familjen, arbetar vi aktivt också med dem. Vårt samarbete fortsätter vid behov också efter perioden inom skyddat boende.

I Esbo finns det också skyddshemmet Pellas(extern länk) (på finska) som har öppet dygnet runt.

Seri-stödcentret stöder personer som utsatts för sexuellt våld

Seri-stödcentret ger stöd för personer över 16 år som upplevt sexuellt våld, oavsett kön. Vi ger lågtröskeltjänster. Du kan komma till oss ensam, med en anhörig eller närstående, eller på hänvisning av en myndighet. Du behöver inte göra en brottsanmälan för att få stöd, även om vi uppmuntrar dig till det. Seri-stödcentret vid HUS(extern länk) 

Personer under 16 år vårdas vid jourerna för barn vid Nya barnsjukhuset(extern länk) och vid Jorvs sjukhus(extern länk).

Män i Esbo som använder närståendevåld får hjälp av Lyömätön Linja(extern länk) (på finska).

Enheten för arbete mot närstående- och familjevåld Omatila är en del av socialtjänsterna för vuxna. Vid enheten arbetar fyra socialhandledare och en ledande socialarbetare.