Ekonomirådgivningen

Ekonomirådgivningen ger stöd för att sköta penningärenden i vardagen.

Är dina inkomster och utgifter i obalans? Tenderar du att samla på dig hyresskulder eller konsumentkrediter? Om du funderar över din ekonomiska situation eller hur du borde sköta den, kan du få hjälp av ekonomirådgivningens experter.

Ekonomirådgivningen betjänar Esboborna på fredagar kl. 10–14 utan tidsbokning

  • per telefon på numret 040 639 3944.

Tjänsten är anonym, vi ber inte om personuppgifter.

Ekonomirådgivningen är stängd 10.12 och 24.12.2021-7.1.2022.

Vi betjänar på finska och engelska. Vi kan vid behov ordna tolkning på ditt modersmål.