Det finns hjälp för problem med penningspel

Med penningspel avses spelande där man kan vinna eller förlora pengar eller något annat motsvarande, och där spelet delvis eller helt bygger på slumpen. Penningspelande är vanligt i Finland. Åldersgränsen för alla penningspel är 18 år. I Esbo kan man få hjälp för problem med penningspel hos mental- och missbruksvården.

Penningspel spelas ofta som tidsfördriv eller mot tristess, men ofta är det viktigast att vinna. Nästan 80 procent av finländarna har spelat något penningspel under det senaste året. Bland 15–74-åriga finländare ligger nästan 400 000 personers spelande på en riskfylld nivå och omkring 112 000 har problem med penningspel. Av dem är omkring 52 000 sannolikt också spelberoende. Penningspelande påverkar också de närstående, eftersom var femte (21,1 procent) har någon som har problem med penningspel i sin närmaste omgivning. Penningspelande orsakar ekonomiska, sociala och hälsorelaterade problem. (Institutet för hälsa och välfärd: Suomalaisten rahapelaaminen 2019) 

Verksamhet med låg tröskel i Esbo 

Informations- och stödpunkten Tiltti Espoo(extern länk). Öppet hus tisdagar kl. 16–18 på adressen Formansgränden 4, 02650 Esbo (A-kilta Hykaa ry:s lokaler) 

Informations- och stödpunkten Tiltti ger information om och stöd för att hålla spelandet under kontroll. Stödet ges både av professionell personal och erfarenhetsexperter. Både spelare med spelrelaterade problem och deras närstående är välkomna då Tiltti har öppet. På Tiltti kan man diskutera konfidentiellt, få kamratstöd och tillbringa tid tillsammans med anställda och andra i samma situation över en kopp kaffe. Du kan också komma till Tiltti tillsammans med någon från en vårdinstans eller med en anställd. Du kan besöka Tiltti anonymt. Tiltti hjälper på finska och på engelska. 

Kamratstöd av erfarenhetsexperter(extern länk) per telefon eller videosamtal i Esbo och Kymmenedalen. Kamratstödet ordnas på finska. 

Stödgruppen Pelirajaton för spelare och närstående(extern länk). Stödgrupperna är avsedda för personer som har problem med penningspel, antingen för att de själva eller någon närstående spelar. I stödgruppen kan du behandla frågan konfidentiellt med andra som har liknande upplevelser, du får tips för hur du kan handskas med saken och för att inte spela.  Grupperna går på finska.

Riksomfattande tjänster 

Peluuris(extern länk) telefon- och webbtjänst (tfn 0800 100 101). Telefontjänsten är öppen mån–fre kl. 12–18. Samtalet är gratis och du kan vara anonym. Peluuri tar emot samtal av spelare, närstående och proffs. Peluuris chatt är öppen mån, ons och fre kl. 12–15. På Omapeluuri(extern länk) (på finska) hittar du också kamratstöd. Peluuri fungerar på svenska, finska och engelska. 

Droglänken(extern länk) betjänar spelare och deras närstående. Information bland annat om program som kan blockera spel och om att begränsa sitt spelande samt en speldagbok(extern länk) (på finska).

Päihdelinkkis diskussionsforum(extern länk) betjänar spelare och deras närstående. På webbplatsen hittar du material på finska, engelska, svenska och ryska.

FARO:s projekt Mapeli(extern länk) ger stöd och rådgivning på ryska om spelproblem.

Ehyt ry:s projekt Hadiya(extern länk) ger information om och stöd för problem med missbruk och spelande till unga som talar arabiska eller somali. Tjänsterna omfattar bland annat telefonstöd på somali och arabiska.