Datacenter i Hästkärrsberget

Microsoft bygger ett datacenterområde i Esbo för att producera utsläppsfri fjärrvärme för Fortums kunder i huvudstadsregionen. Området är beläget mellan Hästkärr och Tollbackens bostadsområde, norr om Ring III. Microsoft bygger ett andra datacenter i Kyrkslätt. 

Fortum återvinner den spillvärme som uppstår från kylning av servrar vid datacentren till fjärrvärme i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Det handlar om världens största projekt för återvinning av spillvärme från datacenter. 

Läs mer om datacentren på Microsofts webbplats (på finska). 

Esbo centrum