Call in – underhållsförhandlingar utan tidsbokning

I vår call in-tjänst, som fungerar per telefon utan tidsbokning, kan man under vissa förutsättningar ändra eller förlänga ett gällande underhållsavtal eller ett domstolsbeslut om underhållsbidrag.

Vi betjänar på numret 09 816 27711 tisdagar kl. 8.30–10. När du ringer telefonnumret, välj nummer 5.

OBS! På tisdag 3.1 call in-tjänsten kl. 8.30–10 har ställts in.

Vi betjänar dig under följande förutsättningar

 • Det är fråga om en ändring eller förlängning av ett underhållsavtal eller ett domstolsbeslut om underhåll för ett barn i Esbo, alltså inte det första underhållsavtalet.
 • Föräldrarna har en klar gemensam syn på avtalsinnehållet. 
 • Båda föräldrarna har förberett sig genom att fylla i  blanketten över inkomster och utgifter (på finska).  Vi ber dig också lämna in verifikationer bland annat över era boendeutgifter enligt vad som överenskommits separat. 
 • Båda föräldrarnas alla inkomstuppgifter finns i inkomstregistret (förvärvsinkomster) och/eller kan kontrolleras hos Folkpensionsanstalten (förmåner), och båda föräldrarna ger tillstånd att kontrollera dessa uppgifter.
 • Båda föräldrarna är beredda att delta i telefonsamtalet samtidigt.
 • Båda föräldrarna talar antingen finska eller engelska.

Närmare anvisningar för föräldrarna om call in-tjänsten 

 • Kom överens med den andra föräldern om deltagande i call in-tjänsten och gör det 
  • antingen genom att tala i samma telefon, genom att använda telefonens högtalarfunktion, genom att ringa vårt servicenummer 09 816 27711 
  • eller ring först till den andra föräldern och när detta samtal pågår, tryck på ”lägg till samtal” på mobiltelefonens skärm (”+”-tecknet ovanför texten) och ring sedan vårt servicenummer 09 816 27711. När barnatillsyningsmannen svarar, tryck på ”slå ihop samtal” (en bild på pilar som går samman ovanför texten). Då kopplas den andra föräldern som varit i kö till samtalet.
 • För tjänsten reserveras högst 30 minuter. 
 • Eventuella avtal kan efter samtalet undertecknas på vårt kontor under kontorets öppettider, i 14 dygn. Förbered dig på att styrka din identitet och ta med dig de verifikationer som begärts vid samtalet.

Vi svarar på samtalen i den ordning de kommer in. Det är möjligt att vi måste stänga tjänsten redan före kl. 10, om alla våra barnatillsyningsmän redan är upptagna. Då ber vi er återkomma till saken nästa tisdag.