Vad är Business Espoo?

Business Espoo är ett servicenätverk för företag och företagare i Esbo och grannkommunerna. Nätverket består av sju aktörer. Målet är att få fler arbetstillfällen och mer livskraft till Esbo genom att producera kundcentrerade, högklassiga och kostnadseffektiva företags- och företagartjänster.

Tillsammans för kunden

Business Espoo jobbar för att alla företag som verkar eller vill etablera sig i regionen känner till och kan använda dess tjänster till sin nytta. Vi undersöker systematiskt företagens föränderliga behov i de olika skedena av livscykeln samt testar och producerar innovativa lösningar. Bland annat ger vi råd om hur man startar och utvecklar företag, hur man hittar kompetent arbetskraft, om internationell arbetssökning, internationalisering och tillväxt. Vi stärker företagens kompetens genom utbildningar samt hjälper företag och investerare att hitta de rätta kontakterna. Business Espoo erbjuder företag och företagare även möjligheter till nätverkande på olika evenemang och utbildningar.

Vi betjänar företagare och företag inom nätverket Business Espoo:

Se Business Espoos video. Författare: Business Espoo

Videon finns också på Business Espoos YouTube-kanal(extern länk).

”Business Espoo - "Det är så här vi skapade marknadsplatsen för företagstjänster” -handbok

Handboken "Business Espoo – Näin luotiin yritysten palvelutori", som handlar om Business Espoo-nätverket för företagstjänster, beskriver utförligt nätverkets bakgrund och bildande samt utmaningar och lärdomar, särskilt ur Esbo stads perspektiv. Boken är avsedd att läsas och användas av anställda vid Business Espoo, experter på företagstjänster, stadsutvecklare och personer som arbetar med nätverk i allmänhet.

Verket Näin luotiin yritysten palvelutori är uppdelat i tydliga enheter:

  1. Bakgrunden till skapandet av Business Espoo, målen och konceptet för servicetorget
  2. Business Espoo tar form, kartläggning av kunder och tjänster, servicehelheter, tillvägagångssätt och kommunikation
  3. Nätverksförvaltning, nätverkskapacitet, gemensam utveckling
  4. Utmaningar och lärdomar, uppnådda mål, nästa steg

Se den finska handboken(extern länk) (pdf).
En engelsk översättning av handboken(extern länk) (pdf).

Handboken har producerats med finansiering från 6Aika Ekosystem för tillväxt och huvudförfattare. Läs mera om 6Aika-strategi

Kontakta oss!

Tfn +358 50 5130321
E-post: info@businessespoo.fi
Adress: Otsvängen 5 A, 02150 Esbo

Om du vill besöka Business Espoo i Otnäs, i centret för tillväxtföretag A Grid, boka först tid genom att ringa oss eller skicka e-post.

Så hittar du fram:

Med metro: Stig av vid Aalto-universitetets metrostation (huvudingången vid Otnäsvägen) och promenera 650 meter (ca åtta minuter) till A Grid.

Med bil: Reservera gott om tid för att hitta en parkeringsplats. Det finns många parkeringsplatser i Otnäs, men också många bilar. Ibland kan det vara svårt att hitta en ledig plats. Mitt emot A Grid-huset finns en avgiftsbelagd parkeringsplats som fungerar med EasyPark och ParkMan appen.
_ _ _

Dataskyddsbeskrivning.