Söka arbetstagare

Business Espoo erbjuder kostnadsfri hjälp med att hitta lämpliga arbetstagare för företagets behov.

Jobbannonser

Lediga jobb kan utannonseras under Lediga jobb på TE-byråns webbplats(extern länk) eller i Omnias rekryteringstjänst Tiitus(extern länk). Jobbannonser på engelska får stor synlighet i tjänsten Jobs in Finland(extern länk).

TE-byråns rekryteringsspecialister kan hjälpa till med att annonsera ett jobb och hitta lämplig arbetskraft.
Rekryteringsspecialisterna nås via e-post: rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

Mer information finns på TE-byråns webbplats(extern länk).

Genom att registrera sig i tjänsten Jobbmarknad (Työmarkkinatori.fi)(extern länk) kan arbetsgivaren söka lämpliga arbetstagare utifrån sina sökkriterier utan att lägga ut en platsannons. 

Studerande vid universitet och yrkeshögskolor, inklusive internationella examensstuderande, nås via högskolornas karriär- och rekryteringstjänster. Många av dessa använder plattformen Jobteaser. Utöver platsannonser har universiteten en rad skräddarsydda alternativ för arbetsgivarnas synlighet på campus.

Förhandsurval och presentation av arbetstagare

Vi kartlägger arbetstagarna för just ditt företags och din organisations behov. Vi ger också råd om olika former av anställningsstöd och hur man kan söka stöd. 

Vi ger företagen ett enkelt sätt att nå ut till potentiella arbetstagare i alla branscher. Vi erbjuder:

  • kostnadsfri rekryteringshjälp
  • ekonomiskt stöd för rekryteringen
  • synlighet på våra rekryteringsevenemang

Ta kontakt: tyonantajapalvelut@espoo.fi

Sysselsättning via upphandlingar

En del av Esbo stads upphandlingsavtal innehåller ett anställningsvillkor. Villkoret uppfylls när företaget som vunnit upphandlingen erbjuder arbete till en ungdom, en person med invandrarbakgrund eller en arbetssökande som har varit arbetslös i över sex månader. Sysselsättningen kan ske i form av förvärvsarbete, med lönesubvention, genom läroavtal eller någon annan individuell lösning. Personen som anställs kan tillträda vilken som helst position i företaget.

Ta kontakt: 

Jari Engström, tel. +358 46 8772362
hankinnoillatyollistaminen@espoo.fi

Hjälp med rekryteringen internationellt

Internationella experter kan bidra med viktiga insatser till företagets framgång och tillväxt tack vare sina kunskaper om företagskulturen i målmarknaden. Vi erbjuder många tjänster för rekryteringen av internationella experter. 

Tutustu kansainvälisen rekrytoinnin palveluihimme