Rekrytering genom utbildning

Arbetskraftsutbildningar

Arbetskraftsutbildning är ett bra alternativ i en situation där ett företag behöver stöd för att hitta kvalificerad personal. Omnia och företaget som har personalbehov bedömer tillsammans kompetensbehoven och utbildningen genomförs på grundval av bedömningen. Målet är att utbildningsdeltagarna anställs av företaget.

Mer information på Omnias webbplats(extern länk) (på finska).

Examens- och delexamensutbildningar

Genom att utnyttja Omnias omfattande utbud av examens- och delexamensutbildningar(extern länk) kan företaget utbilda ny kvalificerad personal. Examensutbildningarna kan anpassas flexibelt till företagets kompetensbehov. Examen kan också avläggas genom läroavtalsutbildning(extern länk) (på finska).

Tillståndsutbildningar

I webbutiken AvoinOmnia(extern länk) (på finska) finns de viktigaste tillstånds- och passutbildningarna som ger yrkesbehörighet, bland annat utbildningar för utskänknings- och hygienpass samt arbetssäkerhetskort. Som klient vid Esbo stads sysselsättningstjänster kan man i vissa situationer få delta i tillståndsutbildningar.

Läroavtal

Läroavtalet är ett flexibelt sätt att förvärva kompetens till företaget. Genom läroavtalsutbildning kan man avlägga yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina samt delar av examina. Du kan utbilda nya medarbetare genom läroavtalsutbildning eller komplettera personalens kompetens för framtida behov. Läs mera(extern länk) (på finska).