Rådgivning i internationella frågor

Vi erbjuder rådgivning i många internationella frågor bl.a. juridisk -, EU-finansierings- och IPR-frågor. Du får också råd om problem som rör EU:s inre marknad, internationella rekryteringar, utveckling av kommersialiseringen av innovationer och dokument för utrikeshandel.

Personlig rådgivning och informationsmöten

Business Espoos experter fungerar som bollplank för kunderna i internationaliseringsfrågor. Du kan även få en expertremiss. Det första mötet är gratis. I vårt rådgivningsteam betjänas du av FöretagsEsbos experter Nikke Vainikka och Irene Matinpalo. Nikkes specialkompetens är den kinesiska/asiatiska marknaden, medan Irene är väl insatt i det ryska affärsområdet.

Tidsbokning till företagsrådgivningen(extern länk)

Mer information (om tidsbokningen): iiro.oura@yritysespoo.fi

Informationsmöten

Vi ordnar internationaliseringskliniker 2–4 gånger per år. På klinikerna betjänas du av Industria Oy, som är expert på internationell affärsverksamhet. Du får bl.a. råd om hur företaget kan inleda export och om annan internationell verksamhet. Syftet med internationaliseringskliniken är att fastställa de viktigaste riktlinjerna för de utvecklingsåtgärder som behövs inom företagets internationalisering.

Boka tid till internationaliseringskliniken på FöretagsEsbos webbplats(extern länk).

Mer information: iiro.oura@yritysespoo.fi

Enterprise Europe Networks internationaliseringsevenemang

Handelskammarens EEN-enhet ordnar i samarbete med andra aktörer aktivt informationsmöten om internationalisering för företag. Evenemangen är vanligtvis en halv dag långa, och temana är i allmänhet marknaden i ett visst land eller finansiering. Syftet med evenemangen är att informera om temat, erbjuda kontakter och att med hjälp av företagsexempel ge kamratstöd och idéer om hur man själv ska agera om man till exempel vill ta sig ut på marknaden i ett visst land.

En lista över evenemangen finns på EEN:s webbplats(extern länk)

Mer information om evenemangen:
Johanna Niemistö johanna.niemisto@chamber.fi
Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi 
een@chamber.fi

 

Enterprise Europe Networks (EEN) rådgivningstjänster

Allmän rådgivning i internationella frågor

Vi erbjuder allmän rådgivning(extern länk) kring internationalisering och utrikeshandel, bl.a. lands- och marknadsinformation. Frågorna kan till exempel gälla Invest in-ärenden, grundande av ett företag, marknadsutredningar och aktörer som gör marknadsutredningar, mässor, eventuella samarbetspartner, vissa regler eller lämpliga kontakter i det aktuella landet.  

Ta kontakt per e-post, Helsingforsregionens handelskammare/Enterprise Europe Network:
Johanna Niemistö johanna.niemisto@chamber.fi
Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi
EEN Finlands övriga experter (extern länk)

Juridisk rådgivning i internationella frågor

Vi erbjuder allmän juridisk rådgivning inom internationalisering och utrikeshandel gällande bl.a. EU-författningarnas effekter och verkställandet av dem, den nationella lagstiftningen i olika länder, avtal inom internationell handel, tvister, transportvillkor, beskattning och offentliga upphandlingar. Tjänsten är kostnadsfri och kan användas av alla finländska små och medelstora företag. Inga dokument utarbetas inom den juridiska rådgivningen, och rådgivningen ersätter inte till exempel juridiska byråers tjänster.

Ta kontakt per e-post:
Mika Lahtinen mika.lahtinen@chamber.fi
Maija Kärkäs maija.karkas@chamber.fi
een@chamber.fi

EU-finansieringsrådgivning

Vi informerar om de finansieringsmöjligheter och finansieringsprogram som EU erbjuder och stöder företagen i kartläggningen av ett passande EU-finansieringsprogram. Vi hjälper företagen att ta reda på vilka finansieringsprogram som skulle kunna vara användbara i just deras företagsverksamhet. Ta del av Enterprise Europe Networkings EU-finansieringsguide (pdf, på finska)(extern länk)

Mer information om EU-finansieringsrådgivningen finns på Enterprise Europe Networks webbplats(extern länk)

Ta helst kontakt per e-post:
Helsingforsregionens handelskammare/Enterprise Europe Network, Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi
Kontaktuppgifter till EEN Finlands övriga experter finns på EEN:s webbplats(extern länk)

European IP Helpdesk hjälper dig i frågor som rör immateriell egendom

European IP Helpdesk www.iprhelpdesk.eu/(extern länk) ger kostnadsfri hjälp i IP-ärenden. Tjänsten är avsedd för små och medelstora företag som bedriver affärsverksamhet inom EU eller som internationalisas på annat sätt och för dem som ansöker om eller redan får EU-finansiering. European IP Helpdesk tillhandahåller praktiska handböcker ur företagsperspektiv, ett nyhetsbrev, webbinarier och annan utbildning samt allmän rådgivning i konkreta frågor via Helpline-tjänsten. Helpline-tjänsten är engelskspråkig och förutsätter registrering.

Rådgivning kan även fås av nätverket Enterprise Europe Network i Finland(extern länk)
Helsingforsregionens handelskammares kontaktperson vid European IP Helpdesk kan förmedla din fråga till Helpline för ditt företags räkning. Ta helst kontakt per e-post: Maija Kärkäs, maija.karkas@chamber.fi

Tjänsten finansieras ur programmet Horisont 2020 och är avgiftsfri för användarna. EU finansierar dessutom rådgivningstjänster som fungerar utanför området. Samlad information om dem finns på: www.ipr-hub.eu.(extern länk) Helpdesk i Kina, Sydostasien och Latinamerika hjälper europeiska små och medelstora företag på de aktuella marknaderna. Företagen erbjuds avgiftsfritt information, guider, undersökningar och allmän rådgivning i konkreta fall. 

Problem som rör EU:s inre marknad – responstjänst för små och medelstora företag

Enterprise Europe Network-enheten vid Helsingforsregionens handelskammare förmedlar information till EU-kommissionen om de problem som företag stöter på när de verkar på EU:s inre marknad. Problemet kan till exempel vara att en myndighet i något EU-land kräver extra certifikat för produkterna eller annan lokal lagstiftning som ser ut att strida mot reglerna för den inre marknaden och göra det svårare att komma ut på marknaden.

Vi ger företagen konfidentiell rådgivning i konkreta frågor och rapporterar företagens problem till kommissionen utan att företagen som har stött på svårigheter kan identifieras. Målet är att förenkla och förbättra lagstiftningen om den inre marknaden. Syftet är att säkerställa att de praktiska erfarenheterna hos företag som verkar på den inre marknaden i större utsträckning än tidigare ska kunna beaktas i det framtida politiska beslutsfattandet.

Vi samarbetar även genom nätverket SOLVIT(extern länk) om problemet kan misstänkas bero på felaktig tillämpning av lagstiftningen eller exempelvis felaktig harmonisering av EU-lagstiftningen i ett annat EU-land. I nätverket Solvit löses problem genom inofficiellt myndighetssamarbete. I Finland sköts tjänsten av Arbets- och näringsministeriet.

Ta kontakt per e-post:
Maija Kärkäs, maija.karkas@chamber.fi eller een@helsinki.chamber.fi

 

Innovation Expert tjänsten hjälper att öka konkurrenskraft

Vi erbjuder en tjänst för analys av och rådgivning kring förmågan att kommersialisera innovationer för innovativa små och medelstora företag vars produkt, tjänst eller businessmodell ger en betydande konkurrensfördel och möjliggör avsevärd internationell tillväxt. Företaget bör även ha en organisation som består av minst tio personer och några års verksamhet bakom sig.

Det kostnadsfria servicepaketet på 7–10 dagar inkluderar

  • en analys av företagets utvecklingsobjekt med hjälp av ett elektroniskt analysverktyg
  • en åtgärdsplan för de identifierade utvecklingsobjekten
  • expertstöd för att genomföra planen

Mer information finns på EEN:s webbplats(extern länk)

Ta kontakt per e-post, Helsingforsregionens handelskammare/Enterprise Europe Network:
Johanna Niemistö johanna.niemisto@chamber.fi
Johanna Marin-Hyppönen johanna.marin-hypponen@chamber.fi

Kontaktuppgifter till EEN Finlands andra experter finns på EEN:s webbplats(extern länk)

Dokument för utrikeshandel

Handelskamrarna beviljar dokument för utrikeshandel, till exempel Europeiska unionens allmänna ursprungsintyg och ATA Carnet-tullhandlingar för tillfällig export.

Utländska aktörer kan be företaget att låta handelskammaren attestera ett visst dokument. Begäran hör oftast till rutinerna inom utrikeshandel. De vanligaste dokumenten inom utrikeshandel som handelskammaren attesterar är handelsfakturor, följesedlar, prislistor och olika intyg. Genom att attestera ett visst dokument verifierar handelskammaren dokumentets innehåll och existens i attesteringsögonblicket. På handelskammarens övervägande ska det företes sådana utredningar över informationen i dokumenten att handelskammaren övertygas om att informationen är korrekt.

Läs mer
https://vientiasiakirjat.fi/sv/(extern länk)
https://www.atacarnet.fi/(extern länk)

Kontakta oss: asiakirjatiimi@helsinki.chamber.fi
tel. växel +358 9 228601

International House Helsinkis arbetsgivarrådgivning

International House Helsinki erbjuder kostnadsfri rådgivning för arbetsgivare och företag i frågor som rör bl.a. internationell arbetskraft, arbetskraftsinvandring, rekryteringsprocesser och arbets- och uppehållstillstånd. Rådgivningstjänsten erbjuder dessutom information om redan befintliga tjänster som rör internationellt arbetsliv inom den privata och den offentliga sektorn. Tjänsten produceras av Helsingforsregionens handelskammare.

Läs mer på handelskammarens webbplats.(extern länk)

Kontakta oss: ihhtyonantajaneuvonta@helsinki.chamber.fi, tel. +358 40 9225126