Råd vid förändringar

Ett företags livscykel innehåller både uppförs- och nedförsbackar. Business Espoo stöder företag genom att ge fart åt förändringar och stöd vid kriser. Du kan kontakta oss när du har frågor om att skaffa mer personal eller minska på personalen eller när du förbereder dig på att utvidga din företagsverksamhet till en ny bransch, när du vill lägga ner ett företag eller överlämna företaget till följande generation eller sälja det.