Läroavtalsutbildning

Läroavtal är ett smidigt sätt att utveckla kompetensen i ett företag. Du kan utbilda dig själv i egenskap av företagare eller uppdatera dina anställdas yrkeskompetens. Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för arbetsgivare.

Läroavtalsutbildning är ett utmärkt och kostnadseffektivt sätt att förvärva både kompetens till arbetsplatsen och kunskaper om att driva ett företag. Det praktiknära och flexibla upplägget gör att läroavtalsutbildningen är ett smidigt sätt för företag att utbilda sin befintliga personal eller rekrytera ny arbetskraft. För företagaren ger läroavtalsutbildningen en möjlighet att utveckla yrkeskunskaperna och fördjupa kunskaperna om affärsverksamhet. Kompetensen som utbildningen ger kan alltid utnyttjas omedelbart, eftersom merparten av studierna sker i det egna arbetet, med stöd av teoretiska inslag.

Läroavtalsutbildningen för arbetsgivaren(extern länk)
Utveckling av företagarens kompetens genom läroavtalsutbildning.(extern länk)

BE Studio: Kompetens enligt företagens behov genom läroavtal

Omnias karriärvägledare Frida Wickholm-Jansson gästar BE Studio för att berätta hur läroavtalsutbildningen fungerar i praktiken. Värd i Studion är direktören för Helsingforsregionens handelskammare Saija Äikäs.

Se BE Studio på Business Espoos YouTube-kanal.(extern länk) Videon är på finska.

Om du tycker att möjligheterna som läroavtalsutbildningen erbjuder verkar intressanta, kontakta Omnia via e-post: yrityspalvelut@omnia.fi eller per telefon 040 126 7676.